Projectomschrijving

Vasculaire preventiepolikliniek van tweede naar eerste lijn

De kwaliteit van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten wisselt sterk. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft sinds 2006 een preventie-polikliniek. De resultaten zijn goed. Het ziekenhuis neemt nu met het project ‘Implementatie van de zorgstandaard Vasculair risicomanagement in transmurale setting’ het voortouw in de implementatie van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) in de eerste lijn. Er wordt samengewerkt met een aantal huisartsenpraktijken.

Doelstelling
Implementatie van de zorgstandaard Vasculair risicomanagement in de eerste lijn leidt ertoe dat circa 80% van de zorg vanuit de huisartsenpraktijk plaatsvindt. Minimaal 50% van de directe patiëntenzorg wordt verricht door praktijkondersteuners, een significante taakherschikking voor huisartsen. Meer dan 80% van de benaderde patiënten neemt deel aan het zorgprogramma en minder dan 20% valt af gedurende het programma. Het project moet een significante verbetering geven van risicofactoren bij patiënten bij wie een cardiovasculaire aandoening is vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website