Projectomschrijving

Een goed voorbeeld doet volgen
In Midden-Brabant liep tot maart 2009 een pilot voor de ontwikkeling van een regionaal ketenzorgprogramma. De in gang gezette ontwikkelingen worden in dit project geborgd. Er zijn deelprojecten gericht op scholing, de ontwikkeling van een ICT-systeem, een onderzoek naar patiëntbetrokkenheid en de start van een telefonisch loket voor acute hulpvragen van COPD-patiënten. De kracht van de pilot ligt in de afstemming tussen de eerste en tweede lijn. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen huisartsenpraktijken, longartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, en thuiszorg. De afspraken zijn gebaseerd op de NHG-standaarden aangevuld met regionale afspraken over organisatie en taakverdeling. Op basis van een evaluatie wordt de richtlijn aangepast en geschikt gemaakt voor verdere implementatie.

Doelstelling
Alle zorgprofessionals die via de Coöperatie Midden-Brabant COPD zorg leveren werken volgens de regionale richtlijn COPD. Met alle COPD-patiënten in de huisartsenpraktijken zijn individuele streefdoelen geformuleerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website