Projectomschrijving

Zelfmanagement op het platteland

In niet-stedelijke regio’s liggen veel voorzieningen op afstand. Ook voor gezondheidscentra op het platteland is het belangrijk dat de organisatie is ingericht volgens actuele standaarden met een grote rol voor eerstelijnszorg. Patiënten moeten optimaal in staat zijn hun eigen gezondheid en behandeling te managen Gezondheidscentrum De Heelkom in Achterveld stelt zichzelf voor een grote uitdaging: voorop lopen in ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s en in het stimuleren van patiënten om een (pro)actieve rol te spelen in hun eigen gezondheidsmanagement. De Heelkom onderzoekt in het project ‘Heelkom Vitale vaten’ hoe assertiviteit en eigen verantwoordelijkheid van patiënten kan worden vergroot en wat dat betekent voor techniek en procedures in cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

Doelstelling
Invoering van het Chronic Care Model in De Heelkom vóór 2012. Concreet leidt Heelkom Vitale Vaten tot mogelijkheden voor zelfmanagement van patiënten, een helder, toetsbaar zorgproces, een evidence based zorgprogramma en een adequaat informatiesysteem.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website