Projectomschrijving

Samen naar een transmuraal zorgaanbod
Eerstelijnszorg, thuiszorg, ziekenhuis en apotheek in de regio Noord-Kennemerland willen de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen beter stroomlijnen. De partijen hebben concrete afspraken gemaakt over een transmuraal zorgprotocol. Informatieoverdracht, en dus ICT, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Vijf huisartsenpraktijken draaien proef met de implementatie van de NHG-standaard Hartfalen en het protocol. Hun ervaringen staan aan de basis van het definitieve transmurale zorgprotocol en de vorming van een zorggroep. De zorggroep komt te vallen onder de regionale huisartsenorganisatie HONK. De zorg voor patiënten met hartfalen volgt hiermee de zorg voor diabetespatiënten.

Doelstelling
Implementatie van de NHG-standaard Hartfalen in ca. 25 deelnemende huisartsenpraktijken. Waar mogelijk vindt een taakverschuiving plaats van de arts naar een praktijkondersteuner en hartfalenverpleegkundige. De samenwerking tussen de bij de behandeling betrokken partijen wordt geoptimaliseerd in een transmuraal zorgpad. Behandeling, begeleiding en ondersteuning zijn dusdanig dat patiënten in staat zijn tot zelfmanagement en zelftherapie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website