Projectomschrijving

Zelfmanagement nierpatiënten door lab-on-a-chip
Verschillende scenario’s laten zien dat het aantal patiënten met een chronische nieraandoening de komende jaren toeneemt. Zelfmanagement wordt bij patiënten met een chronische nieraandoening nog nauwelijks toegepast. Dat terwijl patiënten behoefte hebben aan zelfredzaamheid en ook  zorgprofessionals dit willen stimuleren. De patiënten hebben twee mogelijkheden om de behandeling van hun ziekte te verbeteren: medicijngebruik of een zoutbeperkt dieet. Vooral dat laatste blijkt moeilijk. Van de mogelijkheid om de zoutinname te laten controleren in het lab wordt weinig gebruik gemaakt. De procedure is omslachtig en snelle feedback ontbreekt. De firma Medimate biedt sinds kort een lab-on-a-chip oplossing. Deze technologie maakt het mogelijk zelf zout in de urine te controleren. In dit project wordt onderzocht wat deze nieuwe technologie kan betekenen in zelfmanagement gericht op hoge bloeddruk.

Doelstelling
De gezondheid en autonomie van patiënten met een chronische nieraandoening en hoge bloeddruk verbeteren door inzet van een zelfmanagementsysteem.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website