Projectomschrijving

Ketenprogramma voor psychotische stoornissen
De zorg aan mensen met psychotische stoornissen schiet te kort. Fragmentatie maakt het bieden van optimale zorg onmogelijk. Een ketenprogramma moet uitkomst bieden. Het project start met de identificatie van belemmerende en bevorderende factoren bij de realisatie van effectieve ketenzorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het model van Fleuren ea (2002). De resultaten worden organisatorisch en inhoudelijk uitgewerkt door werkgroepen. Deze zijn een afspiegeling van de betrokken ketenpartners, inclusief vertegenwoordigers van cliëntenraden. Er is specifiek aandacht voor versterking van de schakels in de keten. De te ontwikkelen strategieën zijn vooral gericht op het optimaliseren van de behandeling in de eerste vijf jaar na herkenning van de stoornis.

Doelstelling
De in- en externe keten in de zorgorganisatie sluiten goed op elkaar aan. Organisatorische belemmeringen die adequate patiëntenzorg in de weg staan zijn opgeheven. Er is ook voor de behoefte van de patiënt en zijn netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website