Projectomschrijving

Online cognitieve therapie bij depressie
De impact van unipolaire depressieve stoornissen op de gezondheidszorg is zeer groot. Naar verwachting staat de stoornis in 2030 tweede op een lijst van vijftien belangrijke aandoeningen in termen van ‘disability’. De grote impact is grotendeels te wijten aan de recidiverende aard. Ter beperking van de impact is aandacht nodig voor preventie van depressieve terugval en voor recidivering, met name bij patiënten die daarop een hoog risico lopen. De meest bekende effectieve en beschikbare psychologische interventie is cognitieve therapie. Dit is echter kostbaar en niet beschikbaar voor alle patiënten. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen worden daarom nieuwe online therapiemogelijkheden onderzocht. De verwachting is dat zowel de resultaten als de kosteneffectiviteit van online therapie superieur zijn aan de traditionele therapie.

Doelstelling
Vaststellen hoe, ten opzichte van de reguliere zorg, de effectiviteit en kosteneffectiviteit zijn van E-mental zelfmanagement cognitieve therapie (E-Zelf CT), met SMS-based telemonitoring van depressieve symptomatologie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website