Projectomschrijving

ICT staat keten-DBC diabeteszorg in de weg
Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), een samenwerkingsverband van ruim 200 huisartsen, richt zich met dit project op de ontwikkeling van een keten-DBC voor de diabeteszorg. Omdat de afzonderlijk gebruikte Huisartsen Informatie Systemen (HIS) zijn niet uniform ingesteld, maakt dit het lastig om te sturen op de door de zorgverzekeraar gewenste transparantie en kwaliteit. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook ICT. De zorggroep onderzoekt of het mogelijk is de benodigde gegevens te extraheren uit de kwalitatieve gegevens van de HIS. Daarnaast richt het project zich ook op het implementeren van zelfmanagement binnen het zorgprogramma voor diabetespatiënten, waarbij aansluiting plaats vindt bij de behoefte van diverse groepen patiënten en hun mogelijkheden tot zelfzorg. Het doel is om uiteindelijk kwalitatief betere diabeteszorg te leveren.

Doelstelling
Een efficiënt lopende dbc-keten. Alle ketenpartners volgen de langelijk geldende zorgstandaard. Ze dragen actief kennis over hun specialismen aan elkaar over.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website