Projectomschrijving

Aanpak depressie bij chronische aandoeningen
Een belangrijke vorm van comorbiditeit bij diabetes type 2 en COPD is depressie.
Recent onderzoek toont aan dat de depressie leidt tot een sterk verminderde gerapporteerde kwaliteit van leven. Ook blijkt dat diabetes- en COPD-patiënten met depressieklachten minder adequaat hun zelfmanagementtaken kunnen uitvoeren. In de klinische praktijk wordt een depressie door zorgverleners vaak niet herkend en daarom ook niet behandeld. Is dat wel het geval, dan worden de uitkomsten van de behandeling vaak niet gecontroleerd. Diseasemanagement van comorbide depressie bij diabetes- en COPD-patiënten kan uitkomst bieden. Er vindt dan actieve screening plaats naar depressie, gevolgd door een stapsgewijze behandeling en het regelmatig meten en evalueren van behandeluitkomsten.

Doelstelling
Vaststellen of een diseasemanagementbenadering van comorbide depressie bij patiënten met diabetes type 2 of COPD in de eerste lijn gunstigere effecten dan de standaard eerstelijnszorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website