Projectomschrijving

Zelfmanagement bij eetstoornissen
Een grote groep mensen met eetstoornis(sen) ontvangt te laat of zelfs helemaal geen passende hulp. In dit project breidt het Centrum Eetstoornissen Ursula haar reguliere aanbod uit met een zelfmanagementprogramma. Het centrum maakt hiervoor gebruik van het Duitse zelfmanagementprogramma Ess-prit©. Dit programma bevat informatie over eetstoornissen en biedt de mogelijkheid tot monitoring van gewicht, gedrag en stemming. Daarnaast geeft het de cliënt en de zorgprofessional feedfback. Periodieke evaluatie van de cliënt leidt indien gewenst tot een ander passend aanbod. In de begeleiding van cliënten vindt nauwe samenwerking plaatst met de eerste lijn.

Doelstelling
Vroegstijdige opsporing, diagnose en adequate follow-up voor alle mensen met een eetstoornis in Zuid-Holland. Het huidige palet aan mogelijkheden wordt uitgebreid met een zelfmanagementprogramma via internet. De hypothese is dat dit de doelmatigheid en doeltreffendheid van de zorg vergroot en bijdraagt aan de motivatie tot behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website