Projectomschrijving

Niet iedereen is een zelfmanager
Gezondheidscentrum De Roerdomp heeft de zorgprocessen voor type II diabeten geanalyseerd en onderzoek laten doen naar voorkeuren van patiënten. In 2008 kwam een multidisciplinaire projectgroep tot een herontwerp voor de diabetesketen. In het implementatieproject dat nu loopt wordt deze keten geïmplementeerd. Centrale gedachte in de nieuwe werkwijze is dat de zorg gedifferentieerd is en toegesneden op individuele zelfmanagementvermogens. Ook voor patiënten die niet in staat zijn als zelfmanager te opereren wordt geprobeerd om met innovatieve zorgvormen de zorg beter en doelmatiger te maken

Doelstelling
Implementatie van het herontwerp van diabetesketenzorg, zodat de zorg aansluit bij individuele behoeften en mogelijkheden tot zelfmanagement, inhoudelijk uitstekend van kwaliteit is, en doelmatig en kosteneffectief is. Een nevendoelstelling is om zicht te krijgen op de vraag of herinrichting van de diabeteszorg model kan staan voor de herinrichting van alle chronische zorg die de Roerdomp levert met ketenpartners uit de eerste en tweede lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website