Projectomschrijving

Optimale en betaalbare COPD-zorg

Voor optimale, betaalbare COPD-zorg moeten organisatie en kwaliteit van de zorg veranderen. In de regio Arnhem is ervaring opgedaan met het structureren van chronische diabeteszorg. Deze kennis wordt nu ingezet in de COPD-zorg.
Huisartsenzorg regio Arnhem heeft een leidende rol. De zorggroep sluit het contract met de zorgverzekeraar en contracteert ketenpartners. Huisartsen kunnen certificaathouder worden. De zorggroepmanager coördineert het project. Zorginhoudelijke afstemming binnen de keten wordt bereikt door onder andere continue betrokkenheid van de longarts.

Doelstelling
Het COPD-project leidt tot een verbetering van diagnostiek en vroegdiagnostiek in de regio Arnhem. Het eerste jaar ligt de nadruk op directe patiëntenzorg: diagnose, indeling volgens GOLD-criteria, medicatiegebruik en zelfmanagement. De zorg vindt bij deelnemende praktijken binnen een jaar plaats conform landelijke richtlijnen. Binnen twee jaar is sprake van een sluitende keten met de tweede lijn. Alle betrokken disciplines voeren dan een eenduidig behandelbeleid dat is vastgelegd in zorgplannen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website