Projectomschrijving

COPD: de patiënt als partner
Diagnostiek en behandeling bij astma en COPD zijn ingewikkeld. Het valt vaak niet mee om met de patiënt overeenstemming te bereiken over zijn behandeling. Zorggroep Almere (23 gezondheidscentra) kiest daarom voor een benadering waarin de patiënt een actieve partner in de behandeling is. Educatie, zelfmanagement en ondersteuning bij leefstijlverandering maken deel uit van een nieuw zorgprogramma.
Twee aspecten krijgen extra aandacht:
- informatieavonden over alle aspecten van COPD en het multidisciplinaire COPD-team van het gezondheidscentrum wordt voorgesteld;
- screening COPD- patiënten op psychosociale aspecten en indien krijgen nodig een cursus “Omgaan met een chronische aandoening”.

Doelstelling
Het begrip zelfmanagement heeft een centrale rol in de zorg voor mensen met COPD: ze worden behandeld en begeleid naar een door hen zelf gekozen behandeldoel en werken daar naar vermogen aan mee. Dit moet leiden tot een verbetering van de  kwaliteit van leven en participatie in de samenleving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website