Projectomschrijving

Behandelplannen voor co-morbiditeiten
Sinds de introductie van combinatie antiretrovirale therapie (cART) zijn de morbiditeit en de mortaliteit ten gevolge van HIV sterk afgenomen en daarmee de levensverwachting toegenomen. Eén van de grootste medische successen van deze tijd. Maar het roept ook nieuwe problemen op. Meerdere studies tonen bij HIV-positieve patiënten vergeleken met HIV-negatieve leeftijdsgenoten een verhoogde incidentie van cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus, nierziekten, leverziekten, osteoporose, kwaadaardige tumoren en mogelijk ook chronisch longlijden en cognitieve achteruitgang. Dit kan wijzen op een versnelde veroudering bij HIV-positieve patiënten. Het AMC voert in samenwerking met GGD Amsterdam en Stichting HIV Monitoring een studie uit naar de co-morbiditeiten en de risicofactoren hiervoor in HIV-geïnfecteerde patiënten.

Doelstelling
Zicht hebben op de prevalentie van een breed scala aan co-morbiditeiten en de risicofactoren voor deze co-morbiditeiten bij HIV-geïnfecteerde patiënten. Voor de geïdentificeerde co-morbiditeiten en de daaraan gekoppelde risicofactoren worden geïndividualiseerde behandelplannen en preventiestrategieën ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website