Projectomschrijving

Grip op verslechtering COPD-klachten
COPD verslechtert progressief. Dit gaat niet geleidelijk, maar met sprongen. De acute verslechteringen worden exacerbaties genoemd. De impact van exacerbaties is groot, zowel op de gezondheid en het functioneren van de patiënt, als ook op de samenleving. Exacerbaties bepalen voor een groot deel de gezondheidszorgkosten voor COPD. Vroege opsporing is belangrijk omdat het vroege behandeling mogelijk maakt. Tijdige behandeling geeft betere resultaten en lijkt snelle achteruitgang van de ziekte te voorkomen. In een recente studie is een geautomatiseerd telefoonsysteem ontwikkeld voor het verzamelen van exacerbatiegerelateerde informatie, zoals longcapaciteit. Het systeem, TEXAS, is ontwikkeld als onderzoeksinstrument, maar lijkt ook zeer geschikt voor een webbased  beslissingsondersteuningssysteem voor patiënten en zorgprofessionals. In het huidige project vindt doorontwikkeling plaats van TEXAS.

Doelstelling
Ontwikkeling van een telezorg softwaresysteem om de impact van acute verslechtering van COPD-klachten te verminderen bij patiënten, hun familie, de gezondheidszorg en de samenleving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website