Projectomschrijving

Thuiswonende ouderen die te maken krijgen met dementie ondergaan allerlei veranderingen. Dementie zorgt voor een achteruitgang in geheugen, maar kan ook zorgen voor taalproblemen. Daarnaast kan het karakter van mensen met dementie veranderen. Voor naasten en henzelf kan het lastig zijn om hiermee om te gaan.

Dit alles kan ertoe leiden dat ouderen met dementie minder vaak contact hebben met anderen en zich eenzamer voelen. Ook kan men moeite krijgen met het bedienen van apparaten zoals mobieltjes.

Aanpak en resultaat

In dit project ontwerpen en testen we nieuwe technologische oplossingen die ouderen met beginnende dementie helpen bij het onderhouden van sociale contacten. Dit doen we samen met hen en hun naasten. We gaan o.a. een groep thuiswonende ouderen met beginnende dementie over een langere periode volgen om beter te begrijpen wat zij meemaken op sociaal gebied.

Ook ontwikkelen we creatieve methoden om ouderen met dementie en hun naasten beter te betrekken bij het ontwerpen van nieuwe technologie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website