Projectomschrijving

Om mensen met (beginnende) dementie thuis te ondersteunen is een open dialoog over gewenste zorgondersteuning cruciaal. Slimme technologie kan dit faciliteren. Dit 3-jarige project genereert kennis om adaptieve, gebruikersvriendelijke applicaties te kunnen ontwerpen voor deze doelgroep: Hoe is de dialoog tussen cliënten en hun (in)formele zorgverleners over gewenste ondersteuning duurzaam te stimuleren?

Aanpak

Literatuurstudie levert een eerste theoretisch raamwerk (ontwerpprincipes, werkzame factoren). Itererend met 2 prototype-applicaties wordt het raamwerk verfijnd in een Research-through-Design fase. Cliënten (n=10), informele verzorgers (n=10) en zorgprofessionals (n=6) participeren in diverse methoden zoals empathy/context mapping, diary reports, cognitive walkthroughs en prototype evaluation.

In het laatste jaar (fase 3) toetsen we het raamwerk op uitkomsten (o.a. dialoogondersteuning, zelfmanagement). De prototypes genereren gebruikersdata (n=40 per prototype), aangevuld met interviews.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website