Projectomschrijving

Aanleiding

COVID-19 kan blijvende schade aan de vaatwand veroorzaken. Hierdoor ontstaat endotheel dysfunctie, en daarmee ook een permanent verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Met inmiddels 18 miljoen bevestigde gevallen van COVID-19- besmetting, brengt dit aanzienlijke gevolgen met zich mee voor de volksgezondheid. Het is daarom van groot belang dat patiënten met blijvende vaatschade na COVID-19 worden opgespoord.

Aanpak

De carotis reactiviteitstest (CAR test) meet de diameter verandering van de halsslagader in reactie op kou (hand in ijswater) waarmee (de mate van) endotheel dysfunctie kan worden vastgesteld. Een observationele cohortstudie zal worden uitgevoerd waarin 200 patiënten die zijn hersteld van COVID-19 worden geïncludeerd. De prevalentie van endotheel dysfunctie wordt vergeleken met een relevant historisch cohort. Patiënten bij wie circa 3 maanden na COVID-19 sprake is van endotheel dysfunctie, zullen worden opgenomen in het cardiovasculair risicomanagementprogramma van de huisarts.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website