Projectomschrijving

Aanleiding

In de afgelopen periode zaten veel mensen thuis vanwege de COVID-19-maatregelen. De GGZ doet melding van meer relatieproblematiek en huiselijk geweld, terwijl er tegelijkertijd minder professionele hulp wordt gezocht.

Aanpak

Samen met professionele organisaties voor relatie- en gezinstherapie (NVRG en EFT Nederland) doen we onderzoek naar dit urgente maatschappelijke probleem. We beogen inzicht te krijgen in relatie- en gezinsproblematiek gerelateerd aan de COVID-19-crisis (assessment risicogroepen) en factoren die bepalen of professionele hulp wordt gezocht versus gemeden (assessment zorgmijding).

Doel

Met de resultaten worden professionals en beleidsmakers geïnformeerd over de zorgbehoefte bij relatie- en gezinsproblematiek tijdens en na COVID-19 en de ervaren barrières bij het zoeken naar hulp. Dit draagt bij aan het toegankelijker maken van professionele hulp bij relatie- en gezinsproblematiek in de 1,5 metersamenleving.

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website