Projectomschrijving

Aanleiding

Pandemieën zijn van alle tijden, de moderne mensheid heeft echter niet een pandemie meegemaakt zoals Covid-19. Veel maatregelen die de Nederlandse overheid neemt om besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn inmiddels versoepeld. Samen ervaren we daardoor steeds meer vrijheid in de nieuwe 1,5 metersamenleving.

Doel

Wat zijn de vooruitzichten voor het oppakken van sociale activiteiten en contacten voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en nog steeds worden gezien als een kwetsbare groep? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om mét, in plaats van over ouderen te praten. Daarom zullen we binnen dit onderzoek interviews en vragenlijsten bij ouderen afnemen om inzicht te krijgen in de percepties en praktische behoeften van ouderen met betrekking tot de coronamaatregelen (zoals het thuisblijven en op afstand blijven van familie/vrienden). Hierbij wordt ook gekeken naar het effect van deze maatregelen op gevoelens van eenzaamheid, angst en somberheidsklachten bij ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website