Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met cognitieve achteruitgang en dementie worden dubbel geraakt door Covid19. Zij lopen risico op een ernstige verschijningsvorm van de ziekte. Bovendien hebben de beperkende maatregelen grote impact op de steunnetwerken om hen heen. In het nieuws is aandacht voor de mensen in de verpleeghuizen. Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont echter thuis.

 

POLAR heeft als doelstelling om de impact van de corona-maatregelen op één van de meest kwetsbare populaties, namelijk mensen met (risico op) dementie inzichtelijk te maken en een strategie te ontwikkelen om de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen te beperken door de netwerken rondom hen te verstevigen.

 

Dit doel bereikt POLAR door de uitvoer van zes taken: (1) we meten de psychologische effecten van de coronamatregelen, het emotioneel welbevinden en de belasting van de naaste middels een online survey in drie populaties (Amsterdam Dementia Cohort, ledenpanel Alzheimer Nederland, hersenonderzoek.nl), aangevuld met interviews in onder-gerepresenteerde populaties; (2) we evalueren de impact op cognitieve achteruitgang; (3) we meten de effecten op de geconsumeerde zorg door het linken van onze gegevens aan externe registers; (4) we identificeren rode vlaggen voor de meest kwetsbare groepen, met oog voor een mogelijk toegenomen ongelijkheid. In parallel (5) ontwikkelen we in co-creatie met de doelgroepen informatiemateriaal voor burgers, mensen met dementie en naasten. We ontwikkelen interactieve webinars voor intermediairs van Alzheimer Nederland en professionals in zorg en welzijn. We implementeren (6) de ontwikkelde producten met een landelijke online strategie en een lokale proeftuin in de wijk in Amsterdam Noord.

 

POLAR is een samenwerking van Alzheimercentrum Amsterdam, Pharos en Alzheimer Nederland. Door mensen met dementie en hun naasten weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen, beoogt POLAR bij te dragen aan een veerkrachtige en dementievriendelijke maatschappij.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website