Projectomschrijving

Aanleiding

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de maatschappij. Kwetsbare groepen, zoals gezinnen met meervoudige problemen, worden hierbij extra hard getroffen. Juist in deze turbulente tijd is het belangrijk om deze gezinnen goede hulp te kunnen bieden. Door de coronacrisis is de hulp echter rigoureus veranderd. Het intensieve face-to-face-contact bij gezinnen thuis is noodgedwongen vervangen door behandelingen op afstand via beeldbellen.

Doel

Een belangrijk aspect van de reguliere zorg aan deze gezinnen is de alliantie (werkrelatie) tussen het gezin en de behandelaar. Deze alliantie is essentieel voor een succesvolle behandeling. Er is nog weinig bekend over de mate waarin een alliantie wordt beïnvloed door de vorm van de therapie (bijvoorbeeld digitaal of face-to-face). Het is belangrijk om hier zicht op te krijgen, om de zorg waar nodig te kunnen verbeteren.

Aanpak

Het huidige onderzoek zal, op basis van bestaande data van Multi Systeem Therapie, onderzoeken hoe de alliantie veranderd is door corona.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website