Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG: Wat zijn randvoorwaarden voor effectieve regionale en landelijke coördinatie om de continuïteit van zorg te waarborgen in tijden van schaarste?

 

URGENTIE: De coronapandemie heeft in korte tijd geleid tot een capaciteitstekort (met name aan IC-bedden) en wereldwijde schaarste aan materialen en apparatuur. Onder grote druk is landelijke en regionale coördinatie vormgegeven. Hoewel het hiermee is gelukt om binnen de – sterk opgeschaalde – IC-bedden capaciteit te blijven, is er ook het nodige misgegaan. Bovendien is ook buiten crisistijd in de zorg steeds vaker sprake van schaarste. Zowel in crisistijd als daarbuiten kan schaarste worden opgevangen door capaciteit en middelen van meerdere zorginstellingen te bundelen. Het effectief inrichten van daarvoor noodzakelijke coördinatie is echter niet eenvoudig.

 

PLAN VAN AANPAK: Het projectplan bestaat uit twee delen. Deel 1 is gericht op het tijdig vergaren en analyseren van empirische data ter evaluatie van de landelijke en regionale coördinatie tijdens de coronapandemie. Dit betreft zowel kwalitatieve data, die verkregen wordt door middel van interviews, als kwantitatieve data over de beschikbaarheid en benutting van capaciteit en middelen. Deel 2 is gericht het verkrijgen en delen van nieuwe kennis over het effectief vormgeven coördinatie passend bij verschillende mate van schaarste. Hierbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van kennis opgedaan bij de evaluatie van de crisisaanpak, en anderzijds van expertise die is opgedaan bij vormen van coördinatie die zich de afgelopen jaren meer geleidelijk (niet crisis-gedreven) hebben ontwikkeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website