Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSDOEL

Dit project heeft als doel om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam en te onderzoeken hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden.

Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen, rekening houdend met het spanningsveld tussen gezondheidszorg, economie en sociale effecten. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen.

 

URGENTIE

Veel organisaties hebben grootschalig hulp verleend aan kwetsbare mensen tijdens de crisis. In deze hulp aan kwetsbaren zijn keuzes gemaakt op basis van de gegeven richtlijnen. Nu moeten gemeente, GGD en zorg- en welzijnsorganisaties beslissingen nemen over het vervolg: wat betekent de coronacrisis op middellange termijn voor de kwetsbare groepen, voor de organisatie van hulp en voor de hulporganisaties zelf? Gezien een mogelijke tweede COVID-19-golf is het van groot belang om de organisatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdig te onderzoeken en daar lessen uit te trekken.

 

SPECIFIEKE DOELEN:

1. In kaart brengen wat de kwetsbare groepen zijn (gedefinieerd als: mensen die disproportionele nadelen ervaren van een situatie) die getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis.

2. Vaststellen hoe door verschillende hulporganisaties gereageerd is op de coronacrisis.

3. Vaststellen wat het directe effect van de crisisreactie was en is.

4. Bepalen hoe sociale en technologische innovaties (zoals e-health) gebruikt zijn en met welk effect.

5. Inzicht geven in de midden- en lange-termijn effecten van de coronacrisis voor de kwetsbare groepen en bepalen welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden om de nadelige effecten te verminderen.

6. Ontwikkelen van organisatorische oplossingen om hulporganisaties voor te bereiden op vergelijkbare crises.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website