Projectomschrijving

113 Zelfmoordpreventie biedt laagdrempelige, telefonische en online hulp aan mensen met suïcidale gedachten en hun naasten. In 2019 zijn meer dan 93.000 gesprekken gevoerd met de hulplijn (telefoon en chat). Naast inzicht in het bereik van de hulplijn, is het belangrijk om te weten welke problemen hulpvragers in de hulplijn bespreken.

Doel

Het detecteren van (corona-gerelateerde) problemen bij de hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie vóór en ná de uitbraak van de coronapandemie in Nederland middels state-of-the-art Natural Language Processing (NLP).

Aanpak

Dit onderzoek maakt gebruik van een machine learning techniek, Natural Language Processing, waarbij in de tekstdata van elk gesprek (corona-gerelateerde) problemen die hulpvragers van 113 Zelfmoordpreventie noemen, opgespoord kunnen worden. Het onderzoek kijkt specifiek naar veranderingen in de genoemde problemen voor en na de uitbraak van de coronapandemie en naar specifieke doelgroepen (jong/oud, man/vrouw, alleenwonend/wonend met meer mensen in huishouden). Zo draagt dit onderzoek bij aan meer inzicht in corona-gerelateerde problematiek bij zeer kwetsbare groepen. Dit inzicht is belangrijk om mensen met suïcidale gedachten beter te kunnen ondersteunen en gerichte preventieve maatregelen te kunnen inzetten om een toename van suïcides in Nederland te voorkomen.

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Centrum Wiskunde & Informatica, Vrije Universiteit, Business Analytics en 113 Zelfmoordpreventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website