Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat zijn de ervaringen van huisartsen, POH’s en doktersassistenten met de veranderde werkwijze en organisatie van de zorg in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken in de fasen van Covid-19 maatregelen?

2. Wat is het huisartsenzorggebruik bij patiënten in achterstandswijken met lichamelijke chronische aandoeningen (o.a. DMII, COPD, astma), psychologische/psychiatrische of sociale problemen in de fasen van Covid-19 maatregelen?

Beantwoording van deze vragen is urgent omdat zorg op afstand (telefonische consulten, videobellen, e-mail, e-health) en de barrières voor huisartsbezoek door Covid-19 mogelijk grote impact hebben op kwetsbare groepen. Inzicht is nodig bij welke groepen zorg op afstand kan worden ingezet en waar ruimte ontstaat voor aandacht aan patiënten voor wie de zorg het meest nodig is. Onder meer de hypothese wordt getoetst dat er een negatieve relatie is tussen zorg op afstand en een toename in leeftijd van patiënten en wonen in een buurt met hogere achterstandsscore. Op vier momenten wordt gemeten (minus 1 jaar voor de Covid-19 uitbraak, de periode van Covid-19 maatregelen, de periode van geleidelijke afschaling, en de periode van vroegsurveillance). In een kwalitatief design worden in herhaalde metingen data verzameld bij huisartsen, POH’s en assistenten van 15 huisartspraktijken in achterstandswijken over de veranderingen van praktijkvoering (interviews, dagboekje en enquête). In het kwantitatieve deel (observationeel onderzoeksdesign) worden de Huisartsen Informatie Systeem (HIS)-data (Rijnmond Gezond database) van consulten en morbiditeit van de deelnemende huisartsenpraktijken geanalyseerd.

Opschaling van de positieve elementen van zorg op afstand is direct mogelijk met gebruik van reeds beschikbare ICT-middelen, zoals apps. De resultaten worden via de huisartsen in de expertadviesgroep en gemeente Rotterdam landelijk verspreid in overleg met LHV en verzekeraars.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website