Projectomschrijving

Aanleiding

Sociaal werk biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen en/of groepen in onze maatschappij. De maatregelen tegen de Covid-19 pandemie hebben grote impact op de uitvoering van het sociaal werk. Professionals worstelen met vraagstukken rondom de praktische uitvoerbaarheid van hun werk en krijgen daarnaast te maken met allerlei nieuwe ethische vraagstukken rondom noodzakelijkheid en contact. Ook in de komende tijd zullen nieuwe ethische dilemma’s blijven opkomen, bijvoorbeeld wanneer de vraag naar hulp door Covid-19 stijgt en er triage moet plaatsvinden.

Doel

Om deze en komende vraagstukken het hoofd te bieden is een ethisch kader nodig dat ondersteunt in de dilemma’s van hulpverlening op afstand en dilemma’s bij triage. In dit project wordt samen met uitvoerders gewerkt aan het opstellen van zo’n ethisch kader. Zo kunnen sociaal werkers hun energie richten op het ondersteunen van hun cliënten en hoeven ze niet meer (intensief) te worstelen met de twijfels en stress die velen van hen nu parten speelt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website