Projectomschrijving

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van mensen met beperkingen veranderd. Zeker voor mensen die langdurige zorg krijgen en op een woonzorglocatie wonen: In maart mochten bewoners plotseling geen bezoek meer ontvangen, zelfs niet van familie. Ook mochten bewoners niet bij familie en vrienden op bezoek. Het advies luidde dat in plaats van fysiek op bezoek te gaan, mensen elkaar zoveel mogelijk konden bellen. Via een beeldverbinding zouden ze elkaar dan ook kunnen zien.

In dit project wordt in kaart gebracht voor wie ‘digitaal op bezoek gaan’ haalbaar en aantrekkelijk is. Ook wordt onderzocht op welke manier woonzorglocaties dit ‘digitaal bezoek’ kunnen ondersteunen. De afgelopen maanden is er veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van digitaal bezoek en randvoorwaarden om dit goed te laten verlopen. Deze ervaringen worden samen gebracht met wetenschappelijke kennis in een schriftelijke handreiking voor maatwerk rondom al dan niet digitaal bezoek als dat fysiek niet kan of mag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website