Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoeksvraag

Welke impact heeft de COVID-19 uitbraak de zorg voor mensen met symptomen van kanker en de zorg voor mensen met kanker. Welke factoren spelen hierbij een rol en welke lessen kunnen we leren voor de toekomst?

Urgentie

Sinds de COVID-19 uitbraak daalde het aantal diagnoses kanker enorm. Door verminderde capaciteit en beperkende maatregelen is de toegankelijkheid, logistiek en inhoud van de zorg aangepast. Negatieve effecten op kwaliteit van zorg- en leven bij kanker worden verwacht. Volgende besmettingsgolven van COVID-19 of vergelijkbare ingrijpende gezondheidscrises zijn niet onwaarschijnlijk. Ook zal het inhalen van de uitgestelde diagnoses en/of zorg zal in de nabije toekomst extra druk op het zorgsysteem leggen, over de gehele zorgketen.

Hypothese

Een grondige analyse van de effecten op het hele zorgpad voor kanker is nodig voor concrete aanbevelingen bij het (re)organiseren van zorg. Hierbij moet worden gezocht naar een optimale balans tussen de door COVID-19 noodzakelijke aanpassingen in de zorglogistiek en inhoud en de kwaliteit van het diagnostisch- en behandelingsproces bij kanker.

 

Plan van aanpak

Voor de COVID-periode (maart-juni 2020) wordt:

1) voor mensen met symptomen van darm-, borst-, longkanker en melanoom het diagnostisch traject bij kanker in beeld gebracht. Data hiervoor komt uit de Intercity database (>1.000.000 1e lijns patienten), waarin op basis van vrije tekst- en gecodeerde informatie zorgmijding en diagnostische zorgintervallen worden geanalyseerd. Het effect van COVID-19 op de efficiëntie van diagnostiek wordt bepaald op data van PALGA en DHD.

2) voor mensen met kanker wordt op basis van observationele data (NKR, PALGA, DHD, STIZON) logistiek en inhoud van tweedelijns diagnostiek en behandeling vergeleken met voorgaande jaren.

Een capaciteitsplanningstool zal worden ontwikkeld.

3) Ervaringen van patiënten, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en managers worden uitgevraagd en geven duiding aan de cijfers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website