Projectomschrijving

Aanleiding

De COVID-19-crisis heeft de samenwerking tussen betrokkenen van het acute zorgnetwerk, waaronder de spoedeisende hulp, huisartsenpost en de Regionale ambulancevoorziening, in de regio Haaglanden versneld laten verlopen.

Doel

COVID-19 gebruiken als een versneller van de samenwerking van het acute zorgnetwerk in Haaglanden. Om het acute zorgnetwerk efficiënter te laten functioneren en ook in de toekomst de toegankelijkheid te behouden, is samenwerking tussen zorgaanbieders, brancheorganisaties en zorgverzekeraars het sleutelwoord.

Aanpak

Een belangrijke randvoorwaarde om tot succesvolle samenwerking te komen is dat men op verschillende dimensies voldoende geïntegreerd is. Middels vragenlijst- en interviewonderzoek met alle betrokkenen van het acute zorgnetwerk in Haaglanden wordt onderzocht hoe we deze intensievere samenwerking door kunnen zetten en omzetten in een duurzaam toekomstbestendig acuut zorgnetwerk. Verder geloven wij dat het ook aanbevelingen zal opleveren die voor andere regio’s van Nederland relevant zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website