Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Begrijpend lezen is een cruciale vaardigheid in de huidige kennismaatschappij. Leerlingen met laagopgeleide ouders en/of een migratieachtergrond (zogenoemde doelgroepleerlingen, verwijzend naar de doelgroepen van het Onderwijsachterstandenbeleid) hebben vaak een relatief laag leesniveau. Door de coronacrisis hebben leerlingen wekenlang afstandsonderwijs gevolgd. De vorm en kwaliteit van dit afstandsonderwijs varieerde tussen scholen en de mate van ondersteuning geboden door ouders varieerde tussen leerlingen. De algemene hypothese is dat de aangepaste manier van werken tijdens de scholensluiting een negatieve invloed heeft gehad op het leerproces en de leeruitkomsten van leerlingen, m.n. op het gebied van leesvaardigheid, en dat deze negatieve invloed groter is voor doelgroepleerlingen. Met het hier voorgestelde onderzoek brengen we in kaart wat de impact van de coronamaatregelen op verschillen in de begrijpend leesontwikkeling van doelgroepleerlingen en andere leerlingen in een representatieve steekproef van scholen in het regulier en speciaal basisonderwijs is geweest. Daartoe maken we gebruik van de bestaande infrastructuur van twee (inter)nationale onderzoeken naar begrijpend lezen. Aanvullend op deze lopende onderzoeken vragen we bij scholen de LVS-toetsscores begrijpend lezen op van de periode voor en na de coronacrisis. Om te kunnen onderzoeken of de impact van het afstandsonderwijs verschilt naar de mate waarin (kwantiteit) en manier waarop (kwaliteit) het afstandsonderwijs werd vormgegeven door scholen en/of naar de mate waarin kinderen thuis zijn ondersteund door ouders, vragen we schoolleiders en ouders een vragenlijst in te vullen. Als laatste onderzoeken we aan de hand van diepte-interviews op een selectie van scholen welke lessen getrokken kunnen worden uit de onderwijspraktijk ten tijde van de coronacrisis. De geleerde lessen worden gedeeld in een praktijkpublicatie; ook brengen we een wetenschappelijk rapport uit over alle bevindingen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website