Projectomschrijving

Registratie aan de bron staat voor betere zorg. Het programma helpt om zorginformatie eenmalig eenduidig vast te leggen. De patiënt krijgt hierdoor inzicht in zijn eigen gegevens. Daarnaast maakt het de uitwisseling tussen zorgprofessionals binnen en buiten zorginstellingen mogelijk. Daarmee levert het programma een bijdrage aan netwerkvorming in de zorg, e-health-toepassingen en meer waarde gedreven en uitkomstgerichte zorg.

Focus 2019-2021

De zorg is aan zet. Zorgprofessionals zijn leidend in de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk. Het programma jaagt aan, ontwikkelt en past de Basisgegevensset Zorg (de BgZ bevat medische gegevens die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van zorg) toe en brengt expertise in.
Tot 2021 ligt de focus op implementatie in de umc’s: zorginformatie wordt gestructureerd vastgelegd en de overdracht binnen en buiten het umc én aanlevering van kwaliteitsinformatie vindt plaats door hergebruik van in het zorgproces vastgelegde informatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website