Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ambitie van dit programma: goed georganiseerde (regionale) oncologienetwerken die trefzekere en duurzaam betaalbare zorg bieden aan iedere patiënt met kanker.

Het programma Naar regionale oncologienetwerken wil bewerkstelligen dat iedere patiënt met kanker nu en in de toekomst kan rekenen op trefzekere zorg: de voor hem of haar in alle opzichten best passende oncologische zorg. Zorg die bovendien zo georganiseerd is dat zij voor de samenleving duurzaam toegankelijk en betaalbaar blijft. Deze ambitie sluit naadloos aan bij het doel van het Citrienfonds: juiste zorg, juiste informatie, juiste plek.

Het programma richt zich op vier doelen waarmee in samenhang wordt gewerkt aan het doorontwikkelen, implementeren en borgen van de good practices en oplossingen voor het organiseren van oncologische zorg in netwerken zoals die in de voorgaande periode zijn ontwikkeld. Dit zijn de belangrijkste bouwstenen/voorwaarden voor trefzekere zorg georganiseerd in Comprehensive Cancer Networks (CCN’s), hierna te benoemen als oncologienetwerken : een persoonsgericht passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker, gestandaardiseerde gegevenssets oncologie, digitale uitwisseling en adequate financiering. De thema’s voor de komende periode zijn Passend behandelplan, Gegevenssets oncologie, Digitale uitwisseling en Financiering. Elk thema is uitgewerkt in twee à drie projecten met SMART omschreven doelstellingen. De hechte samenhang van programma, thema’s en projecten wordt zichtbaar in het meegezonden DIN (doelen-inspanningen netwerk).

Het programma is volledig in lijn met het Hoofdlijnenakkoord. Het is en blijft op alle niveaus (van de werkvloer tot bestuurlijk niveau via de Taskforce Oncologie en NFU) verbonden met de belangrijke belanghebbenden. Deze sterke verbinding met relevante stakeholders vormt samen met de welbewuste, participatieve, proeftuin-benadering de in Citrien 1 bewezen succesvolle implementatiestrategie. Een derde succesfactor wordt gevormd door de inmiddels grote kennis, ervaring en gedrevenheid van de vele tientallen projectleiders, themamanagers en linking pins die, over het hele land verspreid, binnen én buiten dit programma werken aan trefzekere zorg in oncologienetwerken voor iedere patiënt met kanker.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website