Projectomschrijving

De juiste zorg, op de juiste plek. Dat is het kernthema van het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg. De ambitie van het Citrienprogramma e-Health is om hier een cruciale bijdrage aan te leveren. Het programma beoogt transformatie van zorg door strategische opschaling van bewezen effectieve, doelmatige informatie- en communicatietechnologie in universitair medisch centrum (umc) overstijgend verband.

Focus 2019-2022

Aankomende jaren ligt de focus op het landelijk implementeren van de beste, bewezen effectieve ‘Citrienprojecten’ uit het vorige e-Healthprogramma. Maar ook door ruimte te bieden aan andere kansrijke initiatieven die opschaling via de umc’s verdienen. Daarmee steken de umc’s een krachtige hand uit naar bedrijven, patiëntenverenigingen, kennisinstellingen, algemene ziekenhuizen en professionele koepels in de zorg. Daarnaast denken in spiegelgroepen belanghebbenden met ons mee. Want de juiste zorg, die maak je tenslotte sámen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website