Projectomschrijving

Zorgverleners doen veel ingrepen waarvan de toegevoegde waarde voor de patiënt niet is aangetoond. Zij zijn zich er vaak niet goed van bewust bij welke patiëntengroepen zorg niet of minder effectief is, of op welk moment in het ziekteproces een bepaald type zorg niet of minder effectief is. In verschillende landen bestaan lijsten voor deze zogenoemde beter-niet-doen-zorg.

In dit thema zijn onder coördinatie van de umc’s alle partijen in verschillende regio’s aan de slag gegaan om te stoppen met zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt.
De eerste fase heeft een Beter-niet-doen-lijst opgeleverd. Daarnaast is een concept deïmplementatiegids opgesteld die beschrijft hoe zorgverleners zorg zonder waarde voor de patiënt kunnen stoppen. Ten derde heeft zijn 8 uitgewerkte projectvoorstellen opgeleverd waarmee de regionale teams in de tweede fase aan de slag kunnen.

In 2018 verspreiden de umc’s en hun samenwerkingspartners kennis naar andere regio’s en moet op grote schaal helder worden welke diagnoses en behandelingen onder welke omstandigheden en bij welke patiëntencategorieën effectief zijn.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website