Projectomschrijving

WeCare 2.0: maakt het ouderen makkelijker contacten te onderhouden

Veel ouderen zijn door een ziekte of handicap beperkt in hun mobiliteit. Sociale netwerken kunnen deze groep helpen om zelfstandig te blijven en langer thuis te blijven wonen. ICT kan ervoor zorgen dat deze ouderen (nieuwe) netwerken weten op te bouwen. Zo kunnen zij eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen.

Hoe het werkt

In dit project zijn verschillende applicaties getest die ouderen kunnen helpen een goed sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. De kern is een sociaal-netwerk-website waar senioren nieuwe contacten kunnen leggen en bestaande contacten kunnen onderhouden. Ze vinden er informatie en kunnen via de site hun betrokkenheid bij buurt en samenleving vergroten. Het idee is een combinatie van face-to-face en online, waarbij de website de ‘echte’ sociale contacten ondersteunt. Persoonlijk contact is immers nodig voor het succes van een online service.

Wat het oplevert

Door het virtuele sociale netwerk succesvol te integreren in het dagelijks leven, verbetert de kwaliteit van leven van ouderen. Het netwerk stelt hen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. WeCare 2.0 ondersteunt ook familie en vrienden die mantelzorg verlenen. Zo kan de vraag naar professionele hulp en sociale dienstverlening verminderen. De ontwikkelde software omvat onder meer een agenda, een medicijngeheugensteuntje via sms of een gesproken bericht, en een marktplaats.

Voor wie

Ouderen met een beperkte mobiliteit, plus hun sociale netwerk van familie, vrienden en eventuele mantelzorgers.

Vervolgactiviteiten

De functionaliteiten die in het WeCare-project zijn ontwikkeld, hebben inmiddels in Nederland een plek gekregen in de ShareCare Huiskamer. Dat is een platform dat mantelzorgers en vrijwilligers verbindt met de professionals, en wel rondom het welzijn van de bewoners van een zorgwoongroep of afdeling. Het platform ondersteunt de planning en communicatie van alle betrokkenen en heeft als doel de familieparticipatie te verhogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website