Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gouden Dagen streeft er naar om eenzaamheid te bestrijden onder ouderen in Nederland, met name de zelfstandig thuiswonende oudere. In de praktijk zien wij dat het moeite kost om mensen te laten participeren in activiteiten veroorzaakt door verschillende factoren. Een van de factoren is toiletbezoek. Bij veel ouderen zorgen een of meerdere beperkingen ervoor dat zelfstandig toiletbezoek wordt bemoeilijkt. Bij bezoek aan plaatsen buiten de eigen huisomgeving heeft dit als consequentie dat mensen 1) niet meer er op uit gaan; 2) eet-en drink patronen aanpassen om te voorkomen dat zij naar het toilet moeten (niet eten en niet drinken, immodium slikken); 3) alleen hele nabije mantelzorgers mee willen (die kunnen helpen bij toiletbezoek).

Thuiswonende ouderen hebben recht op een toiletaanpassing thuis, maar dit helpt hen niet bij bezoek buitenshuis. Gouden Dagen wil er aan bijdragen dat ouderen in de toekomst niet worden beperkt in hun keuze voor activiteiten buitenshuis (en daarmee deelname aan de maatschappij) veroorzaakt door moeilijkheden rondom toiletbezoek.

 

In het project Toilet4ME2 wordt een prototype toilet ontwikkeld dat voldoet aan de behoeften van de meeste ouderen met mobiliteitsbeperkingen (door obesitas, stijfheid of ziekte (parkinson, MS, reuma, etc). In het onderzoek wordt gekeken naar technische vereisten in combinatie met de behoeften van de gebruiker en hun omgeving. Daarnaast wordt gekeken naar de potentiële aanbieders en hun vereisten/business model. De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt in de ontwikkeling van het prototype.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website