Projectomschrijving

Toilet4me – Exploratief onderzoek naar de behoefte aan gepersonaliseerde toegankelijke toiletten in de (semi)openbare ruimte

Veel mensen krijgen als ze ouder worden te maken met verminderde kracht, evenwichtsproblemen, verminderd zicht en algehele lichamelijke stijfheid. Deze lichamelijke beperkingen bemoeilijken onder andere het toiletbezoek, zowel thuis als in (semi)openbare ruimtes.

Hoe het werkt

De huidige wettelijke eisen aan een toegankelijk toilet in een (semi)openbare ruimte voldoen vaak niet aan de behoeften van de oudere gebruiker. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de deelname aan het openbare leven. In het project Toilet4me onderzoeken we de behoeften, mogelijkheden en financiering van gepersonaliseerde toiletten in de (semi)publieke ruimte vanuit de primaire, secundaire en tertiaire gebruikers. 

Wat het oplevert 

Met de conclusies van dit onderzoek bepalen we of er een markt is voor een nieuw soort toegankelijk toilet waarbij we de resultaten gebruiken voor de daadwerkelijke ontwikkeling van dit toilet. Het Itoilet-prototype is ontwikkeld voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen die niet of moeilijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het toilet. Doordat het Itoilet de gebruiker ondersteunt, leidt dit tot verbeterde stabiliteit van het lichaam bij het opstaan en gaan zitten op het toilet. Dit leidt tot betere hygiëne en grotere veiligheid/minder ongelukken.

Voor wie

Voor ouderen die moeite hebben met toitletbezoek in de (semi)openbare ruimte.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website