Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige informatie- en communicatietechnologieën (ICT) bieden ons de mogelijkheid om meer en meer sociale interacties online te beleven, een deel van onze sociale contacten via het internet bij te houden en middels online gemeenschappen aan grote samenwerkingsprojecten, zoals Wikipedia, bij te dragen. Er zijn meerdere aanwijzingen dat, om verschillende redenen, ouderen deze mogelijkheden slechts deels gebruiken en de mogelijkheden die ICT bieden onderschatten. Daarnaast streven online gemeenschappen ernaar 50-plussers meer en meer te betrekken en hun kennis en competenties in te zetten bij hun activiteiten. “TAO” (Chinees voor manier of methode) is niet alleen de naam van dit Chinese ideogram, maar ook het acronym voor “Third Age Online”. TAO wil stimuleren dat ouderen toegang hebben tot en gebruik maken van online samenwerkingsprojecten, waarmee het enorme reservoir aan kennis en ervaring van ouderen wordt aangeboord en benut. Zodoende heeft TAO in zowel Nederland, Duitsland als Zwitserland workshops en trainingen georganiseerd om senioren(organisaties) kennis te laten maken met de mogelijkheden van Web 2.0, sociale media en online communities. Tevens werden er verschillende cursussen Wikipedia voor senioren georganiseerd. Er is een handboek en Community of Practice online beschikbaar om iedereen mee te laten profiteren van TAO's kennis van deze doelgroep, hun kennis en competenties. Ten slotte zijn er verschillende workshops geweest om Europese online (senior) communities te ondersteunen met hun business model, marketing en vrijwilligersmanagement.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Third Age Online" heeft best practices, zakelijke dienstverlening en verkoopbare IT-producten ontwikkeld. Alle bevindingen van het project werden verzameld in het TAO Handbook. Dit handboek, in de vorm van een wiki, integreert een virtuele "Community of Practice" om voortdurend internationale ervaringen te verzamelen, te verspreiden en uit te wisselen.

 

TAO had (en heeft) twee primaire doelstellingen: (1) het bewustzijn verhogen van online communities voor senioren en hun leden activeren, zodat de leden meer participeren en een actiever leven leiden. ( 2 ) bedrijfsmodellen ontwikkelen voor organisaties die producten en diensten voor het "zilveren" marktsegment.

 

TAO heeft specifieke businessmodellen ontwikkeld die organisaties in staat stellen om hun activiteiten op een duurzame wijze te beheren. Veel van deze organisaties volgen een non-profit filosofie en dus moeten de nieuwe businessmodellen deze uitdaging aanpakken. Commerciële problemen worden vaak genegeerd, hoewel het voortbestaan ​​op lange termijn van deze organisaties afhankelijk is van het businessmodel dat ze kiezen. Deze uitdaging weerspiegelt de sociale innovatie in TAO, die de individuele behoeften van en kansen voor Europese seniororganisaties door middel van samenwerking en uitwisseling van ideeën verduidelijkt. Daarnaast is het nu gemakkelijker voor seniororganisaties om de sociale en economische belangen van het internet en sociale media te helpen begrijpen, nu blijkt dat deze senioren ondersteunen met de voortzetting van hun dagelijkse activiteiten en dus tot op hoge leeftijd leiden tot behoud van hun kwaliteit van leven.

 

De communitypartners die deelnamen aan het project waren Seniorweb Nederland en Seniorweb Zwitserland en Wikimedia Duitsland. Samen met die partners kon UNU-MERIT de hypothesen en de veronderstellingen in de businessmodellen opzetten en optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in wederzijdse voordelen voor iedereen: Het produkt- en dienstverleners hebben geleerd om de economische behoeften van de 50+ generatie te onderscheiden en erkennen, en de seniororganisaties zijn nu volledig bewust van hun rol en plicht om verder op te schalen.

 

Binnen het bestaande netwerk van medewerkers, TAO's eigen 'Community of Practice' en de brede doelgroep van online senioren, zijn verschillende TAO-producten reeds in praktijk gebracht: UNU-MERIT ondersteunde de implementatie van sociale innovatie en co-creatie in verschillende organisaties en het onderzoeksteam heeft succesvol andere online seniorencommunities, zorgverstrekkers en andere belanghebbende organisaties ondersteund en geconsulteerd met hun 'zilveren markt' uitdagingen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige informatie- en communicatietechnologieën (ICT) bieden ons de mogelijkheid om meer en meer sociale interacties online te beleven, een deel van onze sociale contacten via het internet bij te houden en middels online gemeenschappen aan grote samenwerkingsprojecten, zoals Wikipedia, bij te dragen. Er zijn meerdere aanwijzingen dat, om verschillende redenen, ouderen deze mogelijkheden slechts deels gebruiken en de mogelijkheden die ICT bieden onderschatten. Daarnaast streven online gemeenschappen ernaar 50-plussers meer en meer te betrekken en hun kennis en competenties in te zetten bij hun activiteiten. “TAO” (Chinees voor manier of methode) is niet alleen de naam van dit Chinese ideogram, maar ook het acronym voor “Third Age Online”. TAO wil stimuleren dat ouderen toegang hebben tot en gebruik maken van online samenwerkingsprojecten, waarmee het enorme reservoir aan kennis en ervaring van ouderen wordt aangeboord en benut.

Zodoende heeft TAO inmiddels in zowel Nederland, Duitsland als Zwitserland workshops en trainingen georganiseerd om senioren(organisaties) kennis te laten maken met de mogelijkheden van Web 2.0, sociale media en online communities. Tevens werden er, in het subproject Silberwissen, in Duitsland verschillende cursussen Wikipedia voor senioren georganiseerd. Ondertussen is er een handboek en Community of Practice online beschikbaar om iedereen mee te laten profiteren van TAO's kennis van deze doelgroep, hun kennis en competenties.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dankzij het project kunnen ouderen profiteren van een verrijkte selectie van diensten en van een betere en gemakkelijkere toegang tot de activiteiten die verband houden met online communities (inleidende cursussen, offline-bijeenkomsten, low-level user support, gebruiksvriendelijke online platforms). Het project verwacht voor senioren de 'sociale integratie en in het bijzonder de deelname aan de informatiemaatschappij (e-inclusion)' te vergroten, welke op hun beurt wordt verondersteld een positief effect te hebben op het algemene welzijn van senioren. Zodra het project eindigt, hebben de deelnemende community partners een reeks met succes geteste maatregelen voor de activering en vergrote betrokkenheid van ouderen in hun eigen online communities. Een aanhoudende impact en de implementatie op lange termijn van de maatregelen zijn belangrijke criteria waarmee het succes van het project kan worden gemeten. Daarom zal bijzondere aandacht worden besteed aan het waarborgen dat ouderen die deelnemen aan de gemeenschappen zijn een toegevoegde waarde aangeboden krijgen en - als gevolg van geschikte bedrijfsmodellen en partnerschappen - dat de ontwikkelde maatregelen kunnen worden voortgezet na afloop van het project. Voor online communities zal een handboek ontwikkeld worden met instructies over hoe senioren succesvol te activeren en mobiliseren en over de wijze waarop producten en diensten ontwikkeld moeten worden, zodat ze geschikt zijn voor senioren. Bovendien zullen zij profiteren van verbeterde online platforms waarvan het ontwerp en de functionaliteiten voldoen aan de behoeften van ouderen en mensen met een handicap. De samenleving als geheel zal profiteren van het project, in zoverre dat de ontwikkelde maatregelen erop gericht zijn de intergenerationele integratie en het welzijn van ouderen te vergroten. Een indirect voordeel wordt gecreëerd door het bevorderen van de charitatieve activiteiten van de deelnemende community partners, gericht op e-inclusie en gratis toegang tot kennis (online encyclopedie Wikipedia en aanverwante projecten).

thirdageonline.eu

en.wikiversity.org/wiki/TAO

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The overall objective of the TAO project is to facilitate and promote access of elderly and people in early retirement to online social communities and online collaboration projects. It thereby provides the target group, which hitherto has been underrepresented on online platforms, with new possibilities for social interaction and participation in value creating activities. At the same time the project attempts to harness the growing reservoir of potentially active elderly people to boost social activity and collaboration in online communities. It provides existing online communities with the tools and methods to attract more elderly people and endeavours to demonstrate how goal-oriented communities such as Wikipedia communities can profit from increased participation of elderly people, thus setting off a “community pull” to encourage elderly people to engage in social interactions on the Internet.

The project’s main focus is on two types of online communities in different countries: First, on elderly-oriented seniors’ communities, such as SeniorWeb.NL and second, Wikimedia communities in various countries. The two main challenges to be addressed with regard to promoting participation of elderly people in online communities addressed by the project are:

1. Development of effective methods to encourage elderly people to take an active part in online communities and to facilitate inter-generational integration in such communities.

2. User interface and functionality design tailored to the special needs of elderly people (but also taking into account the needs of a wider community, inter-cultural differences, and the effectiveness of technically mediated social interactions).

The goal is to make elderly people aware of the benefits and advantages of online social interaction and to help existing online communities benefit from their contributions. To do this effectively, the various individual wishes, needs, interests, knowledge and education levels need to be taken into account.

The project’s foremost objective is to bring about a win-win-win-situation: Elderly people are expected to profit in terms of social capital and human capital (health and well-being, but also skills and knowledge), improved possibilities for online activities, and a larger array of online content which is targeted at their needs. Existing online communities are expected to profit in terms of increased participation (leading to economies of scale allowing for the satisfaction of “niche” interests) as well as in terms of a qualitative improvement of their “products” and/or their social interactions. And finally, society as a whole is to profit from improved social and human capital among seniors , from improved inter-generational relations as well as from the expected boost in “open” production and the creation of new opportunities for elderly people to put their knowledge and rich life experience to use.

The project’s main outputs supporting this objective will be:

1. A draft inventory of methods for “mobilisation” and “inclusion & motivation” and corresponding guidelines, which will be consolidated into a handbook for online community consultants.

2. Improved user inter-faces as well as prototypes for innovative approaches to supporting social interactions in online community settings.

The two Dutch partners in the TAO consortium, the Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology of the University of Maastricht (UM-MERIT) and SeniorWeb.nl, represent the two perspectives that form the major characteristic of the general approach of the TAO project: to bring together academic research with target group representatives and practitioners.

The tasks of the two Dutch partners within the TAO project are distinct but closely interrelated. Seniorweb.nl, a non-profit association that runs the most popular community platform for seniors in the Netherlands, is focussing on the activation of elderly and people in early retirement (WP1) and plays an assisting role in the impact analysis of the measures and tools developed by TAO (WP5) and the evaluation of the project outcomes (WP6). UM-Merit is focussing on the impact analysis (WP5) and the action research (WP4) that helps implementing the results of other work packages where UM-Merit is not directly involved in in order to keep a relatively “neutral” position towards these tasks, namely WP1 (community activities), WP2 (software development) and WP3 (standardisation). Besides this, UM-Merit will also play an assisting role in the evaluation of the project outcomes (WP6). Both Dutch partners play also a role in the public relations / community relations of the TAO project and in the overall project management.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website