Projectomschrijving

TACTILE: helpt ouderen op afstand met anderen samen actief te blijven

Bij ouderen die hun mentale en lichamelijke vermogens minder zien worden, is vaak sprake van kwetsbaarheid, eenzaamheid en teruggetrokkenheid. Als zij alleen wonen, ver van hun familie, zijn ontmoetingen lastig. Het gebrek aan prikkels vergroot de kans op dementie. Dat risico vermindert door uitdagende spelletjes, uitwisseling met andere mensen en door lichamelijke oefeningen.

Hoe het werkt

TACTILE introduceert twee innovatieve toepassingen van een Mixed Reality-bril. Het ene is een bordspel waarbij de gebruiker met echte spelstukken op een heus spelbord speelt en virtueel de activiteiten van de tegenspeler op afstand ziet, bijvoorbeeld een kleinkind. Deze ander ziet op zijn beurt wat de oudere doet. De tweede toepassing is een virtuele coach voor lichamelijke oefeningen. De gebruiker ziet een avatar door de Mixed-Reality-bril. Deze avatar doet lichamelijke oefeningen voor en coacht de oudere bij de uitvoering.

Wat het oplevert

TACTILE helpt het welzijn, sociaal contact en een gezonde levensstijl van ouderen bevorderen. Het geeft alleenwonende ouderen de gelegenheid om sociaal contact te onderhouden en fysiek en mentaal fit te blijven. Door gebruik van de techniek kunnen zelfstandig wonende ouderen langer gezond en sociaal deelnemen aan de samenleving, ook wanneer vrienden en familieleden op enige afstand wonen. TACTILE beantwoordt aan de behoefte van alleenwonende ouderen om regelmatig contact te hebben met hun familie of vrienden.

Voor wie

Alleenwonende ouderen met een beperkte sociale kring en familie op enige afstand.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website