Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het AAL-SHiEC project (‘Supporting Hearing in Elderly Citizens’) worden technische hulpmiddelen ontwikkeld om oudere volwassenen die ernstig slechthorend zijn en gebruik maken van een cochleair implantaat (CI) te ondersteunen in het benutten van de mogelijkheden van hun CI. In overleg met de doelgroep heeft OPCI (Onafhankelijk Platform CI) een inventarisatie gemaakt van de behoeften van de CI-gebruikers: Welke informatie willen ze over het gebruik van een CI? In hoeverre gebruiken ze computer, laptop, tablet of smartphone in hun dagelijkse leven? En hoe kan het CI-team dat hen begeleidt hen meer ondersteunen? Op basis van deze inventarisatie wordt door de Nederlandse partners (OPCI en de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO-heelkunde/Hoofd-halschirurgie van VUmc) en betrokken partijen in andere Europese landen gewerkt aan een webbased service. Via een tablet of een smartphone vinden CI-gebruikers gepersonaliseerde informatie over hun CI, kunnen ze in contact komen met hun CI-team, voeren ze thuis tests uit om hun vooruitgang in spraakverstaan te meten en ontvangen ze van hun CI-team persoonlijke adviezen en oefeningen om nog meer uit hun cochleair implantaat te halen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een jaar na de start van het project is een rapport beschikbaar waarin OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) een overzicht geeft van de behoeftes van de CI-gebruikers voor extra ondersteuning bij het gebruik van hun CI. Daarnaast heeft de sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO-heelkunde/Hoofd-halschirurgie van VUmc de eerste stappen gezet om te onderzoeken of het mogelijk is om thuis betrouwbaar te testen hoe goed iemand kan verstaan met zijn CI. Binnenkort zullen enkele CI-gebruikers evalueren of de tablettoepassing voor thuistests bevredigend werkt en aangeven welke verbeteringen nog kunnen worden aangebracht. Daarna start een studie om de betrouwbaarheid van de thuistests te onderzoeken. Andere partijen, betrokken bij het AAL-SHiEC project, hebben afgelopen jaar gewerkt aan andere onderdelen van de webbased service, zoals een oefenmodule, een informatiepakket, een module met extra thuistests en een toepassing waarmee het CI-team gerichte adviezen kan geven aan de oudere CI gebruiker.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Over 5% of the world’s population, about 360 million people1, suffer from disabling hearing loss and

approximately one-third of people over 65 years of age are affected. Hearing loss may be mild,

moderate, severe or profound. It can affect one ear or both ears, and leads to difficulty in hearing

conversational speech or loud sounds.

Hearing aids can be considered as the standard treatment for people with mild to moderate hearing

loss. For people with severe hearing loss a hearing aid is no longer appropriate and a cochlear

implant is the preferred treatment. Statistics prove that in clinical practice the elderly population is the

quickest growing segment for cochlear implants, with good hearing outcomes.

This project will build upon new developments to produce an ICT based service to bring benefits

directly to the home of the older CI user, and their care givers. This service will provide assistance and

training to enable the older user achieve optimal performance from their hearing device under all

conditions, thus supporting continued occupation of the individual.

The idea is that recipients will have the choice to subscribe to a support service shortly after their

hearing implant is activated. They, and their caregivers or family will receive supporting personalized

information on device use, guidance and training, e.g. through either a Smartphone or tablet. Training

will be through hearing exercises, with gradually increasing complexity and coaching & guidance to

increase device use, increase opportunity to participate in conversations & to develop skills in

managing communication needs and the listening environment .. This level of testing is informal and

is designed to support the recipient. Formal assessments with the audiologist will also be offered

remotely, where the presentation levels will be precisely controlled.

The most ambitious goal is to fine tune the device settings and optimize the device fitting based on

hearing evaluations automatically. In order to achieve this, validated hearing tests are required, and an

algorithm that can propose a new device setting based on the hearing tests and the current program

settings.

The challenge is to develop an intelligent system with a simple user interface for the older user. It

needs to enable individuals to develop their own hearing profile, so that ultimately they are able to

hear in the different sound environments they are exposed to. For example, they may be out in a café

and wish to converse with their friend, so there is a requirement for the person to be able to listen to

speech in a noisy situation.

The project has been separated into the technical objectives:

1. help the user maintain the device and change settings, through simple prompts on the

Smartphone or tablet.

2. provide audio training, from basic letter sounds to complete sentences. The sounds could be

generated in the Smartphone or on the tablet and the user would respond using the touch

screen or keyboard.

3. provide formal audio assessment with the audiologist. This would be done remotely through

the Smartphone or tablet.

4. Produce a remote assessment tool for speech recognition in quiet and noisy environments

5. Use the outcomes from the formal assessment to self set the device remotely in different

sound environments.

6. Provide a means for automatically setting the device

In addition there are two social objectives:

1. Increase the amount of conversation in a day - reduce social isolation in the older user

2. help the older user remain in occupation by improving their hearing

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website