Projectomschrijving

Met het ouder worden nemen vaak ook de lichamelijke klachten toe. Ook iemands sociale omgeving verandert, bijvoorbeeld omdat geliefde naasten wegvallen. Daardoor worden ouderen soms minder mobiel, waardoor het risico op sociaal isolement toeneemt. Eenzaamheid en inactiviteit kunnen de oorzaak zijn van lichamelijke en psychosociale gezondheidsproblemen.

Hoe het werkt

Met behulp van intelligente technologieën ontwikkelt SONOPA een systeem dat zich aanpast aan de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Sensoren en deuropeners monitoren de activiteiten van de gebruiker thuis. Een analyse van de data levert een persoonlijk gebruikersprofiel op. Het systeem geeft via een display daarop toegespitste aanbevelingen en herinneringen. Zo stimuleert het systeem de gebruiker bij het blijven doen van dagelijkse activiteiten, zoals koken of vrijetijdsbesteding. Een sociale netwerkapplicatie ondersteunt de technologie, door leden van de SONOPA-gemeenschap informatie uit te laten wisselen.

Wat het oplevert

SONOPA helpt ouderen om actief, autonoom en sociaal verbonden te blijven. Door ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten, kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het tegengaan van een laag activiteitenniveau en het voorkomen van vereenzaming helpen fysieke en psychosociale klachten te voorkomen. Daarbij ‘ontzorgt’ het systeem de mantelzorgers. Met een videochatfunctie kunnen zij makkelijk in contact blijven met de oudere. Een alarmfunctie waarschuwt bij onregelmatigheden in het activiteitenprofiel, waardoor naasten vroegtijdig gezondheidsproblemen – of bijvoorbeeld een val – kunnen signaleren.

Voor wie

Voor ouderen die nog een goede gezondheid ervaren, maar die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse routine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website