Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PLAYTIME ontwikkelt een serious game die mensen met dementie dagelijks probeert te trainen en te activeren met als doel het verhogen van hun sociale, cognitieve en fysieke activiteiten. Het is bekend dat cognitieve, fysieke en sensomotorische trainingen allen een positieve bijdrage hebben op het vertragen van het dementie proces. Een fundamenteel obstakel is de motivatie om deze activiteiten dagelijks uit te voeren. Met behulp van PLAYTIME zal een tool worden ontwikkeld die spelenderwijs bijdraagt aan het dagelijks trainen en activeren van mensen met dementie in de thuissituatie of op een dagactiviteitencentrum. De tool is een theratainment oplossing, die meerdere componenten (cognitieve, fysieke, sensomotrische) tegelijk kan stimuleren. Het betrekken van de sociale omgeving wordt gezien als een belangrijke motivatie om langdurig gebruik van de oplossing mogelijk te maken zodat het kan bijdragen aan het vertragen van het dementie proces.

Het Nederlandse consortium bestaat uit een bedrijf (McRoberts), een kennisinstelling (Tilburg University), en een zorginstelling (GGzE) met direct toegang tot zorgprofessionals en mensen met dementie. Samen met partners uit Oostenrijk en België vormt het Nederlandse consortium een Internationaal Living Lab waarbij middels sociale innovatie (met meerdere partijen) zal worden samengewerkt om PLAYTIME aan te laten sluiten op de noden en wensen van mensen die leven met dementie (de persoon met dementie en/of hun mantelzorger). TIU zal verantwoordelijk zijn om de sociale innovatie strategie voor PLAYTIME te bepalen waarbij de mensen die leven met dementie een centrale rol hebben als co-creatoren bij het innoveren. GGzE heeft de coördinatie en uitvoering van de verschillende fasen van het innovatie proces (ideeën exploratie, ontwikkeling, testen/evalueren, valoriseren). GGzE heeft samen met de Oostenrijkse zorgpartij (SVD) direct toegang tot de zorgprofessionals en de mensen die leven met dementie en zij zullen verantwoordelijk zijn voor de (veld)testen. GGzE heeft in het consortium ook de rol als Launching Customer waarbij de behaalde project resultaten worden gedissemineerd naar andere stakeholders zoals zorginstellingen, mensen met dementie, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven/zorgverzekeraars. Hiervoor zullen regionale (coöperatie SlimmerLeven 2020), nationale (Brabantse Proeftuin Dementie/Alzheimer NL), en internationale netwerken (Innovate Dementia) worden ingezet.

MCR zal nieuwe hard/software producten ontwikkelen die op een objectieve manier de fysieke capaciteit en activiteiten bij gebruikers van PLAYTIME kan monitoren. Deze hard/software zal passend gemaakt worden voor de gebruiker (mensen die leven met dementie) zodat het inzicht kan geven in het gebruik van PLAYTIME en de daadwerkelijke fysieke activatie. MCR zal de nieuwe producten ontwikkelen met de gebruikers en heeft als doel deze hard/software producten op de markt te zetten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website