Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Maatschappelijke veranderingen vragen mensen om langer thuis te blijven. Daarnaast geven ouderen de voorkeur aan hun eigen huis en omgeving. Ze kunnen echter onzeker worden over zelfstandig naar buiten gaan en als gevolg daarvan verslechtert hun maatschappelijke participatie en welzijn in het algemeen

Happy Walker is een set van diensten die ouderen motiveert en ondersteunt om naar buiten te gaan en leuke activiteiten te ontplooien op een zelfstandige, zelfverzekerde en veilige manier. Het ondersteunt ouderen actief te blijven en onderscheidt zich door de integratie van een set van diensten die onderling communiceren en de gebruiker ondersteunen gedurende de hele activiteit; Happy Preparing voor het plannen van een activiteit, Happy Travel voor de navigatie naar een activiteit en Happy Memories voor het terugkijken naar een activiteit.

De Happy Walker diensten worden geleverd op een mobiele telefoon (smartphone) en zijn beschikbaar voor twee doelgroepen: zelfstandig thuiswonende ouderen en ouderen met een milde cognitieve beperking. Het product richt zich op mensen die ervaring hebben met het gebruik van een mobiele telefoon. Met een toenemend aantal ouderen met een mobiele telefoon, verwachten we dat de doelgroep zal groeien in de toekomst. De volgende betalers van de dienst worden voorzien: eindgebruikers (ouderen), mantelzorgers of zorgorganisaties, afhankelijk van de gekozen diensten en type implementatie. Met de nieuwe Nederlandse zorgwet behoren gemeentes zelfs ook tot de mogelijkheid.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met behulp van een iteratief ontwikkelproces, heeft het project geresulteerd in een prototype Happy Walker systeem bestaande uit drie samenhangende onderdelen: Happy Preparing (voorbereiding van een activiteit buiten de deur), Happy Travel ( ondersteuning tijdens het reizen) en Happy Memories (terugkijken naar de activiteit). Daarnaast is er een centrale dienst die de onderlinge communicatie tussen de diensten verzorgt en waar de gebruikersprofielen beheert worden. De integratie van de verschillende diensten wordt ondersteund door een uniforme gebruikersinterface dat samen met ouderen ontworpen is, resulterend in een geconsolideerde interface en meer inzicht in de gebruikersgroep.

Happy Preparing stelt gebruikers in staat om nieuwe activiteiten te plannen en biedt extra diensten, zoals herinneringsberichten, het uitnodigen van vrienden, checklists en het vooraf inkijken van reis alternatieven, zowel te voet als met het openbaar vervoer. De dienst stelt leuke activiteiten voor aan de gebruikers op basis van hun voorkeuren. De checklist is geïntegreerd met de “Stick'nFind tags” die gebruikt kunnen worden om gemakkelijk verloren objecten van de checklist terug te vinden.

Happy Travel biedt navigatie zowel te voet als met het openbaar vervoer. De dienst maakt gebruik van meerdere methoden om de gebruiker te begeleiden: een kaart, een kompas pijl en foto’s van kenmerkende punten op de route. Een "thuisbreng" functionaliteit biedt de gebruiker een snelle manier om naar huis te navigeren en een "SOS service" kan de gebruiker in geval van nood snel in contact brengen met een noodnummer of de mantelzorger. Deze dienst is geïntegreerd met de Zenio valdetector. Een speciale milde dementie modus maakt het mogelijk voor mantelzorgers om routes voor te bereiden, om de interface te configureren en het scherm te vergrendelen alvorens het aan de gebruiker met milde dementie te geven. De dienst kan worden gecombineerd met de Keruve lokalisatie service. Met deze combinatie van diensten kan de gebruiker zelfstandig maar veilig op pad gaan en tegelijkertijd geven de diensten de mantelzorger gemoedsrust.

Met Happy Memories kunnen gebruikers fotograferen tijdens een activiteit en worden de foto’s opgeslagen in een activiteit-gerelateerde map. Functionaliteiten zoals het bekijken, het beheren en het delen van foto's worden geleverd op een intuïtieve manier.

Eindgebruikers (man en vrouw, 51-89 jaar) uit beide doelgroepen werden bij het project betrokken. Ze namen deel gedurende het gehele project in (onder andere) context mapping onderzoek, workshops over de gebruikersinterface en functionaliteit, observatie onderzoek en zelfstandige trials voor een periode van twee maanden in zowel Nederland als Spanje.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een actieve leefstijl is essentieel voor ouderen om gezond ouder te worden en zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het draagt bij aan een betere sociale participatie en daarmee kwaliteit van leven. Het Happy Walker project richt zich op het aanbieden van een toegankelijk en betaalbaar platform voor intuïtieve en gepersonaliseerde ondersteunende diensten voor actieve ouderen en bijvoorbeeld mensen met milde cognitieve problemen en hun mantelzorgers.

 

De voorziene diensten zullen (1) gebruikers stimuleren om activiteiten te plannen en voor te bereiden alleen of met vrienden, (2) gebruikers ondersteunen bij het plannen van de meest geschikte reis met diverse transportmiddelen passend bij persoonlijke voorkeuren en rekening houdend met de persoonlijke capaciteiten en (3) bieden mogelijkheden om achteraf terug te kijken op activiteiten. De diensten worden gecombineerd met functies voor voorbereiding en toezicht door betrokken mantelzorgers van actieve mensen met milde cognitieve problemen of fysieke beperkingen, zoals alarmering en lokalisatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met behulp van participatieve ontwerpsessies met potentiële gebruikers zijn drie Happy Walker diensten geselecteerd voor implementatie: “Happy Preparing”, “Happy Traveling” en “Happy Memories”.

 

Het eerste Happy Walker prototype, waarin de genoemde drie diensten met een beperkte set aan voorziene functionaliteiten waren geïmplementeerd, is in april 2014 opgeleverd. Dit prototype ondersteunt het plannen en voorbereiden van activiteiten, het wandelen naar en van een activiteit, het alarmeren van de mantelzorger en het maken van foto’s tijdens de activiteit. De diensten zijn beschikbaar via een smart phone app.

 

Het eerste prototype is succesvol geëvalueerd met gebruikers in een proef in Nederland en Spanje. Aanbevelingen uit beide proeven en nieuwe functionaliteiten, zoals reizen met het openbaar vervoer, het verder personaliseren van de diensten, lokalisatie en valdetectie, zullen worden geïmplementeerd in het laatste jaar van het project.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Older adults, from 60 years onwards, may experience problems due to ageing, resulting in limited mobility and participation in society. The current products on the market supporting mobility, such as a route navigation, are not tailored to the needs and preferences of this target group.

 

The Happy Happy Walker (HHW) presents an innovative idea of an easily accessible and affordable platform facilitating a consistent, intuitive set of mobility enhancement services. The platform is open to a variety of services, e.g. personal travel assistant, social alarm, vital coach, community calendar, navigator. The services can be accessed through a mobile interface attached to products which older adults use when they travel (e.g. bike or walker).

 

The services are personalized for characteristics of the user (profiling) and contextualized for characteristics of trips and environment.

 

Development of the HHW concept will start with an analysis of user needs and co-creation of services involving end-users. The service platform will be set up and the prototypes of the HHW device(s) and three HHW services will be developed. The platform will be based on recent trends in (mobile) services, and proven technology from project partners and other parties.

 

Trials will be conducted in two countries, involving two groups of elderly: one with no limitationsand one with mild (widely spread) functional and cognitive limitations.

The consortium includes partners with complementary background and expertise, who are dedicated to make HHW a functional and commercial success. To achieve this, a sound business case for the HHW will be developed. The HHW platform, device and services will facilitate ageing people to independently move about outdoors and stimulating active participation in society.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website