Projectomschrijving

GUARDIAN: verlicht de druk op mantelzorgers met een robot als ‘maatje’

Er is een tekort aan zorgprofessionals in de ouderenzorg. Mantelzorgers krijgen daardoor een steeds grotere rol in de zorg voor thuiswonende senioren. De druk op deze mantelzorgers neemt toe. Zij kunnen steeds moeilijker hun gewone werk volhouden naast hun zorgtaken. Dat levert stress op en maakt het lastig de mantelzorg vol te houden.

Hoe het werkt

GUARDIAN ontwikkelt een geavanceerde sociale robot – een ‘maatje’ – die de mantelzorger, de zorgprofessional én de kwetsbare oudere ondersteunt. Met de robot kan de mantelzorger (en eventuele zorgverleners) ook op afstand zijn of haar naaste in de gaten houden. De GUARDIAN-robot wordt de ogen, oren en het communicatiekanaal van zowel de mantelzorger als de professional die de oudere en de mantelzorger bijstaat. De robot wordt isamen met de eindgebruikers ontwikkeld en getest. Zo kijken de ontwikkelaars samen met eindgebruikers welke functionaliteiten echt meerwaarde hebben.

Wat het oplevert

De inzet van een robot zorgt voor een verlaging van de druk op mantelzorgers die thuiswonende ouderen ondersteunen. Dit vermindert hun stress. Mantelzorgers kunnen de robot gebruiken om tijdrovende checks te doen, waardoor ze meer tijd overhouden om naast hun werk ‘warme zorg’ te leveren aan hun naaste. Hun werk-thuisbalans wordt beter, zodat zij hun mantelzorg langer kunnen volhouden. In het verlengde daarvan wordt het voor de oudere mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit vergroot hun autonomie en het welbevinden.

Voor wie

Voor zelfstandig levende, kwetsbare ouderen met mantelzorgers die hen vanwege werk niet 24/7 kunnen ondersteunen.

Publicaties

Longread - Met Europese kennis werken aan zorgrobot Guardian

foto van een zorgrobot op een tafel. De robot is wit en heeft blauwe ogen

Er komt veel kijken bij de ontwikkeling van een zorgrobot. Daarom werkt Vilans in het project Guardian samen met nationale en internationale experts. Dit om gebruik te maken van optimale deskundigheid op het gebied van kunstmatige intelligentie, gebruiksvriendelijkheid en verantwoorde innovatie. Maak opde website van Vilans kennis met de kennis achter Guardian.

Lees de longread

Interview - Mantelzorg op afstand door zorgrobot Guardian

groepsfoto

Het ontwikkelen van een geavanceerde robot die ouderen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers ondersteunt. Dat is het doel van het internationale project Guardian. Vilans-onderzoeker en coördinator Henk Herman Nap: ‘Met de Guardian-robot weet de mantelzorger op afstand waar zijn naaste is gevallen en kan hij vervolgens - door de robot ernaartoe te rijden - een spreek-beeldverbinding tot stand brengen.’

Lees het interview
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website