Projectomschrijving

Gift to Gift: Laat ouderen elkaar helpen

Terwijl aan de ene kant een steeds grotere groep ouderen behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, is er aan de andere kant een groep vitale ouderen die anderen kunnen en willen helpen. Door deze groepen bij elkaar te brengen, kan een gemeenschap ontstaan van mensen die elkaar bijstaan en actief houden.

Hoe het werkt

Het Gift-to-Gift-project ontwikkelt samen met, en voor, ouderen een financieel gezond samenwerkingsplatform dat ouderen ondersteunt en activeert. De gedachte is dat de ene oudere zijn waardevolle kennis of kunde (in de tuin, met de computer, een wandeling) aanbiedt, zodat deze kan worden ingezet voor een andere oudere met een bijbehorende hulpvraag. Wij gaan een platform creëren waarin ‘ouderen die hulp nodig hebben’ - eventueel op verzoek van een derde - in staat worden gesteld ‘oudere helpers’ (digitaal) te ontmoeten voor klussen en gezamenlijke activiteiten in en rond hun woonomgeving.

Wat het oplevert

Gift-to-Gift stimuleert niet alleen de onderlinge betrokkenheid en hulpvaardigheid, er ontstaat ook een platform voor laagdrempelige uitruil van hulp en steun. Een innovatieve manier om contacten te leggen en langer actief te blijven!

Voor wie

Voor ouderen die elkaar willen helpen en sociaal bewust in het leven staan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website