Projectomschrijving

Goede kennis van het herstelvermogen van ouderen en mensen die chronisch ziek zijn is belangrijk. Binnen het FORTO 2.0-project ontwikkelen we een smartphone gebaseerd meetsysteem genaamd FORTO (Fatigability Outcomes to monitor Resilience Targets in Older persons). FORTO 2.0 is een vervolg op een eerder AAL-project.

Hoe het werkt

Met FORTO kan in het dagelijks leven spiervermoeibaarheid herhaald gemeten worden, als een dynamische maat voor de fysieke conditie en veerkracht van de betrokken persoon. Iemand kan zo zelf zijn maximale handknijpkracht en vervolgens spiervermoeibaarheid meten. Ook kan de informatie gedeeld worden met een zorgverlener.

Wat het oplevert

In het eerste FORTO-project is een prototype van het systeem opgeleverd. In FORTO 2.0 verfijnen we het systeem, zodat het klaar is voor introductie op de markt. Verder verzamelen we informatie over de voorspellende waarde van de metingen voor klinisch relevante uitkomsten in drie settings (zelfstandig wonende ouderen, geriatrische revalidatie na heupfractuur en opname op afdeling geriatrie). Tenslotte ontwikkelen we bijpassende implementatie- en marktintroductiestrategieën.

Voor wie

Voor ouderen of chronisch zieken die willen werken aan hun fysieke conditie en tijdig gewaarschuwd willen worden voor dreigende kwetsbaarheid. En voor de professionals die hen bijstaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website