Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen jaren zijn vele organisaties nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten ter ondersteuning van ouderen, mede in het licht van de vergrijzing. In de praktijk blijken de keuzevrijheid en gebruiksvriendelijkheid voor ouderen echter nog te beperkt wanneer het gaat om deze nieuwe diensten en toepassingen. Praktische oplossingen om flexibel in te kunnen spelen op veranderende wensen en behoeften zijn daarom noodzakelijk.

Het project AALuis was er daarom op gericht de keuzevrijheid te bevorderen. Doel van het project was het creëren van een flexibele omgeving waarin ouderen naar eigen voorkeur gebruik kunnen maken van innovatieve diensten. Het faciliteren van deze omgeving alsmede het ontwikkelen en testen van nieuwe diensten op het gebied van comfort en (zorg) ondersteuning waren de speerpunten van het project.

De twee doelgroepen binnen AALuis (jongere ouderen van 60-75 jaar gericht op comfortdiensten en oudere ouderen van 75-85 jaar waarbij de nadruk meer ligt op zorg en ondersteuning) werden daarom ook actief betrokken bij het project.

Om de projectdoelen te bereiken werd een open hardware/software laag ontwikkeld als brug tussen diensten en gebruikersinterfaces. Met een testopstelling werden de verschillende diensten gedurende het project uitgeprobeerd, gedemonstreerd en verbeterd aan de hand van behoeften van ouderen, dienstverleners en zorgorganisaties. De aanwezige expertise bij de partners op het gebied van techniek, eindgebruikers en marktkennis heeft geleid tot een concreet pakket van oplossingen. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de uiteindelijke exploitatie van ontwikkelde producten en diensten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een uitgebreide inventarisatiefase doorlopen om de belangrijkste wensen en behoeften onder belanghebbenden in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot concrete prototypes die gebruik maken van de binnen het project ontwikkelde AALuis open hardware/software laag. Hiermee wordt gedemonstreerd dat op flexibele wijze de gebruikersinterface kan worden aangepast aan de voorkeuren en mogelijkheden van de gebruiker.

Voor ouderen van 60-75 jaar toont het prototype een ontmoetingsservice en een reisservice, voor ondersteuning van activiteiten van een seniorenorganisatie. Voor de ouderen van 75-85 jaar biedt het prototype diverse (zorg) diensten als herinneringen, ondersteuning bij structurering van het dagelijks leven, welzijnscheck en informatie over thuisbezoeken van zorgverleners.

Het diensten worden verbonden met nieuwe en innovatieve gebruikersinterfaces als avatars en touchtables. De gebruikersinterfaces worden eenduidig getoond op zowel tv, smartphone, PC en tablet. De manier waarop diensten worden getoond, wordt met de AALuis laag aangepast aan wensen en behoeften van de ouderen. Bestaande diensten voor ouderen (zoals agenda/reminders en interactieve ontmoetingsplekken) zijn opnieuw ingericht om verbonden te kunnen worden aan nieuwe interfaces.

Veel aandacht is besteed aan disseminatie en ontwikkelen van exploitatie modellen. De reacties van belanghebbenden zijn hoopgevend, ouderen waarderen de betrokkenheid en het vooruitzicht zelf keuzevrijheid te genieten. AAL organisaties en (zorg)dienstverleners kunnen profiteren van deze nieuwe ‘senior-vriendelijke’ diensten die breed kunnen worden aangesloten. Tevens kunnen de resultaten bijdragen aan de ontwikkeling van verantwoorde oplossingen voor kostenbewaking van sociale en gezondheidsvoorzieningen in Europa.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen jaren zijn vele organisaties nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten ter ondersteuning van ouderen, mede in het licht van de vergrijzing. In de praktijk blijken de keuzevrijheid en gebruiksvriendelijkheid voor ouderen echter nog te beperkt wanneer het gaat om deze nieuwe diensten en toepassingen. Praktische oplossingen om flexibel in te kunnen spelen op veranderende wensen en behoeften zijn daarom noodzakelijk.

 

Het project AALuis is er daarom op gericht de keuzevrijheid te bevorderen. Doel van het project is het creëren van een flexibele omgeving waarin ouderen naar eigen voorkeur gebruik kunnen maken van innovatieve diensten. Het faciliteren van deze omgeving alsmede het ontwikkelen en testen van nieuwe diensten op het gebied van comfort en (zorg) ondersteuning behoren tot de speerpunten van het project.

 

De twee doelgroepen die binnen AALuis worden onderscheiden (jongere ouderen van 60-75 jaar gericht op comfortdiensten en oudere ouderen van 75-85 jaar waarbij de nadruk meer ligt op zorg en ondersteuning) worden daarom ook actief betrokken gedurende het project.

 

Om de projectdoelen te bereiken wordt een open hardware/software laag ontwikkeld. Met een testopstelling worden de verschillende diensten gedurende het project uitgeprobeerd, gedemonstreerd en verbeterd aan de hand van behoeften van ouderen, dienstverleners en zorgorganisaties. De aanwezige expertise bij de partners op het gebied van techniek, eindgebruikers en marktkennis dient te leiden tot een concreet pakket van oplossingen. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de uiteindelijke exploitatie van ontwikkelde producten en diensten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een uitgebreide inventarisatiefase doorlopen om de belangrijkste wensen en behoeften onder belanghebbenden in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot concrete eerste prototypes die gebruik maken van AALuis open hardware/software laag. Hiermee wordt gedemonstreerd dat op flexibele wijze de gebruikersinterface kan worden aangepast aan de voorkeuren en mogelijkheden van de gebruiker.

 

Voor ouderen van 60-75 jaar was het eerste prototype een ontmoetingsservice, voor ondersteuning van activiteiten van een seniorencentrum. Voor de ouderen van 75-85 jaar was het een informatieservice over thuisbezoeken van zorgverleners. Een zorgvuldige analyse van de bevindingen en ervaringen van de gebruikers, was de basis voor het bouwen van de tweede prototypes.

 

De tweede prototypes waaraan nu gewerkt wordt, breiden uit naar nieuwe en innovatieve gebruikersinterfaces, inclusief innovatieve avatars en touchtable functionaliteiten. Ook worden de services uitgebreid naar waardevolle toepassingen, zoals ondersteuning van onderlinge contacten en dagbesteding. Bestaande diensten voor ouderen (zoals agenda/reminders en interactieve ontmoetingsplekken) zijn opnieuw ingericht om verbonden te kunnen worden aan nieuwe interfaces.

 

Veel aandacht is besteed aan disseminatie en ontwikkelen van exploitatie modellen. De reacties van belanghebbenden zijn hoopgevend, ouderen waarderen de betrokkenheid en het vooruitzicht zelf keuzevrijheid te genieten. AAL organisaties en (zorg)dienstverleners kunnen profiteren van deze nieuwe ‘senior-vriendelijke’ diensten die breed kunnen worden aangesloten. Tevens kunnen de resultaten bijdragen aan de ontwikkeling van verantwoorde oplossingen voor kostenbewaking van sociale en gezondheidsvoorzieningen in Europa.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project AALuis maakt deel uit van het Europese programma Ambient Assisted Living (AAL). Dit programma heeft als doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen met behulp van innovatieve ICT diensten. De wens is ondersteuning te bieden aan ouderen, zodat zij de mogelijkheid hebben zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Hiervoor worden vele ICT diensten ontwikkeld die zelfstandigheid, zelfvertrouwen, gezondheid en mobiliteit kunnen bevorderen, wat zeker van belang is in een vergrijzende samenleving.

 

Echter, de gebruikersinterfaces van deze diensten sluiten soms onvoldoende aan bij de behoeften en eisen van ouderen. Hierdoor kan het voorkomen dat de diensten tekort schieten qua toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid. Het doel van het AALuis-project is er voor te zorgen dat ouderen toegang krijgen tot gebruikersinterfaces die bij hen passen en dat zij daar ook zelf uit kunnen kiezen. AALuis doet dit door het ontwikkelen van een open source tussenlaag tussen de verschillende diensten en gebruikersinterfaces. Door de tussenlaag draagt AALuis bij aan een beter en breder gebruik van AAL diensten met gebruikersinterfaces waar ouderen ook echt goed gebruik van kunnen maken.

 

De concrete bijdrage van het AALuis-project ligt op vijf terreinen.

 

1. Het creëren van flexibiliteit en aanpasbaarheid

Om te voldoen aan de verschillende behoeften binnen een diverse doelgroep ouderen, kan men niet volstaan met één enkele interface per dienst. Toepassingen op maat en keuzevrijheid zijn van groot belang, iedere persoon is anders en heeft specifieke behoeften. Hiervoor wordt de open source “AALuis gebruikersinterface laag” ontwikkeld. Deze laag maakt het mogelijk, verschillende interfaces efficiënt met verschillende diensten te laten communiceren.

 

2. Vergroten van de acceptatie van AAL door het aanbieden van innovatieve interfaces

Voor een eindgebruiker is de interface het communicatiemiddel binnen een AAL omgeving. De acceptatie van een ICT dienst voor ouderen is afhankelijk van deze interface. Om de acceptatie te vergroten worden er binnen het AALuis-project diverse innovatieve gebruikersinterfaces ontwikkeld volgens de laatste trends en mogelijkheden.

 

3. Bijdragen aan compatibiliteit

De “AALuis gebruikersinterface laag” wordt ontwikkeld als een open source project, dat communiceert met bestaande (open source) dienstenplatformen. Daardoor biedt het de optie om nieuwe gebruikersinterfaces aan deze dienstenplatformen te koppelen.

 

4. Ontwikkelen van markt georiënteerde diensten

Het consortium kent experts op diverse gebieden binnen de zorgsector. Deze experts dragen bij aan het ontwikkelen van verschillende marktgeoriënteerde diensten. Zo worden binnen het AALuis-project onder andere diensten ontwikkeld als communicatie over en weer met een smart home omgeving en herinnering aan medicijninname. Deze worden aangevuld met diensten aanbevolen vanuit het eisen- en wensenonderzoek, zoals aangedragen door zorginstellingen, gebruikersorganisaties en andere belanghebbenden.

 

5. Kansen vergroten binnen de markt

Door de koppeling van diensten en interfaces te vergemakkelijken groeit het marktpotentieel, dit mede in belang van de eindgebruikers. AAL-systemen kunnen dan voor meer gebruikers worden ingezet en gebruikersinterfaces kunnen worden gebruikt voor verschillende systemen. Voor bestaande dienstenplatformen ontstaan nieuwe mogelijkheden, door een flexibeler gebruik van verschillende applicaties en gebruikersinterfaces op een open markt. Hierdoor hebben de diensten en gebruikersinterfaces die zijn ontwikkeld met koppeling aan de “AALuis gebruikersinterface laag” een grotere kans om op korte termijn de markt te betreden.

 

Het AALuis-project wordt uitgevoerd in drie jaar door een Europees consortium bestaande uit negen partners. Namens Nederland nemen deel Verklizan en Philips Consumer Lifestyle (de High Impact Innovation Center Group). De kracht van Verklizan ligt in de jarenlange ervaring met ontwikkelen van een dienstenplatform voor zorgcentrales, waarmee deze centrales nu al diensten leveren aan meer dan 600.000 ouderen in elf Europese landen. De visie van Philips Consumer Lifestyle op een wereld waarin gebruikers de vrijheid hebben om hun favoriete digitale diensten te kunnen genieten waar en wanneer ze willen, sluit uitstekend aan op de doelstellingen van dit AALuis-project. De projectleider is AIT (Austrian Institute of Technology) uit Oostenrijk. De andere partners zijn Hilfswerk Österreich en CURE (Center for Usability Research & Engineering) ook uit Oostenrijk en weTouch, Zoobe, ProSyst Software, 50plus GmbH uit Duitsland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website