Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project is bijdragen aan vroege signalering van verward gedrag bij jeugd met een migratieachtergrond en de implementatie van effectieve interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid.

Werkwijze

In het project worden 50 wijkteamprofessionals uit Rotterdam (en Nijmegen) in de praktijk ondersteund door middel van training en interactie via de Live Online Leren (LOL)-methode met inzet van experts, daartoe opgeleide LOL-trainers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast worden migrantenouders van jeugd met GGz-problematiek en de jeugd zelf, opgeleid tot ervaringsdeskundigen en wordt een LOL-training voor deze doelgroep ontwikkeld. Deze training, gericht op bevorderen zelfredzaamheid en herstel, wordt vervolgens aan 30-40 ouders en 15-20 jongeren aangeboden.

Resultaten

In dit project hebben ongeveer 50 professionals, werkzaam in de jeugdhulp en wijkteam, 2 jaar lang live online methoden en intervisies aangeboden gekregen. Bijvoorbeeld over alternatieve geneeswijzen en migrantenjeugd of bespreking van eigen casuïstiek. Daarnaast zijn er Focus Groep Discussies gevoerd met ouders/familie en migrantenjongeren met psychische problematiek. Ook is de Live Online Leren (LOL) training ontwikkeld voor deze doelgroepen. Hieraan hebben 3 ouders en 42 jongeren deelgenomen. Zowel de professionals als de jongeren waren heel tevreden over de verschillende onderdelen van deze trainingen en beoordeelden deze met cijfers tussen 7,1 en 8,5 gemiddeld.

Meer informatie

Voor professionals die werken met jongeren/gezinnen met een migratie achtergrond en ggz-problematiek op het gebied van cultuursensitief werken. Links naar deze kennisproducten:

Ook is er een ervaringsdeskundige jongere -met een migratie achtergrond en ggz-problematiek- opgeleid tot LOL-trainer en zij heeft twee themasessies ontwikkeld en gegeven aan professionals:

Bij deze 2 laatste training hoort deze flyer.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Bestellen en meer informatie

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website