Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PAZIO, ROC Midden Nederland en Gezondheidscentrum Maarssenbroek hebben op basis van hun kennis en ervaringen m.b.t. e-health een onderwijsmodule voor de doktersassistenten in opleiding samengesteld. Het doel van deze module is dat studenten leren werken met e-health, de weerstand/onbekendheid in de praktijken tegen e-health daarmee vermindert en dat deze module breed inzetbaar wordt gemaakt in heel Nederland.

 

In deze e-health module komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Kennismaking met e-health; wat is e-health, waarom wordt e-health ingezet?

2. e-health en de rol van de zorgverlener; welke invloed heeft e-health op de werkzaamheden van de doktersassistente, hoe moet de assistente haar werk anders inrichten?

3. Privacy; is online communiceren wel veilig genoeg, waarom is het belangrijk om gegevens te beveiligen?

4. Gebruikers; wie maken gebruik van e-health en hoe speel je daarop in als assistente?

5. e-health toepassingen/vaardigheden; welke vormen van e-health zijn er, hoe werk je met toepassingen zoals eConsult, eAfspraak, eRecept en eLab.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van dit project is een onderwijsmodule, speciaal gericht op e-health.

 

In deze e-health module komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Kennismaking met e-health; wat is e-health, waarom wordt e-health ingezet?

2. e-health en de rol van de zorgverlener; welke invloed heeft e-health op de werkzaamheden van de doktersassistente, hoe moet de assistente haar werk anders inrichten?

3. Privacy; is online communiceren wel veilig genoeg, waarom is het belangrijk om gegevens te beveiligen?

4. Gebruikers; wie maken gebruik van e-health en hoe speel je daarop in als assistente?

5. e-health toepassingen/vaardigheden; welke vormen van e-health zijn er, hoe werk je met toepassingen zoals eConsult, eAfspraak, eRecept en eLab.

 

De lessen, opgenomen in deze module, zijn gekoppeld aan bovengenoemde onderwerpen. Bij iedere les staat aangegeven aan welke doelstellingen kan worden voldaan, de voorbereiding en studiebelastingsuren van de student en de inhoud. De inhoud geeft de belangrijkste punten weer per onderwerp. Bij sommige lessen wordt een suggestie gedaan voor een opdracht die ingezet kan worden als afsluitende opdracht of als een voorbereiding op een komende les. In deze module is geen eindtoets opgenomen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de komst van eHealth veranderen de werkzaamheden van de eerste lijn. Praktijkassistenten zijn vaak onbekend met eHealth. De praktijk leert dat onbekendheid vaak tot weerstand leidt waardoor eHealth niet optimaal geïmplementeerd wordt. Om het implementatieproces te optimaliseren en weerstand van zorgverleners te beperken is voortijdige introductie van eHealth noodzakelijk. Daarom wil PAZIO in samenwerking met het onderwijs en een zorginstantie een eHealth module ontwikkelen. Het doel van dit project is dat studenten leren werken met eHealth en dat deze module breed inzetbaar wordt gemaakt voor alle MBO’s in Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen werken zowel PAZIO, als ROC Midden Nederland en Gezondheidscentrum Maarssenbroek mee aan dit project. De uitkomst van dit project is een eHealth onderwijsmodule die laagdrempelig aangeboden wordt aan andere instellingen in de vorm van een docentenhandleiding die wordt gepubliceerd op de website van ZonMw en "eHealth in de Praktijk".

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website